– Det er vanskelig å vite eksakt hva som er grunnen til en såpass kraftig nedgang, men det er grunn til å tro at folk har blitt noe mer forsiktig med å investere på grunn av den økonomiske situasjonen, sier Trond A. Steinset, seniorrådgiver i SSB.

Om man sammenligner hele 2022 med 2019, året før pandemien, er det omsatt 5 prosent færre fritidseiendommer i fritt salg.  Sammenligner man 4. kvartal 2022 med 4. kvartal 2019, er nedgangen på 20 prosent.

Tallene viser dermed at omsetningen er litt lavere i 2022 enn året før pandemien.

– Hovedårsaken er nok at mange skaffet seg hytte under pandemien, men at vi nå har fått en normalisering, sier Trond A. Steinset.

Gjennomsnittsprisen for hytter økte

Gjennomsnittlig kjøpesum per fritidseiendom som ble solgt i Med fritt salg menes det at eiendommen/boretten er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien. Det er ikke noe krav at den er utlyst for salg på det åpne markedet. i 4. kvartal 2022, var på 2,9 millioner kroner. Det er en økning på 21 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2021. Den store økningen i gjennomsnittspris betyr ikke at det har vært en så stor prisøkning. Det skyldes først og fremst at omsetningsnedgangen har vært størst for de rimeligste fritidseiendommene.

Oslo og Viken hadde den minste prosentvise omsetningsnedgangen for fritidseiendommer i fritt salg fra 4. kvartal i 2021. Disse to fylkene hadde også til sammen nest flest omsetninger i 4. kvartal 2022, bare slått av Innlandet. Her kan du se antall omsatte fritidseiendommer for ditt fylke de siste to årene.

I gjennomsnitt for hele 2022 ble det omsatt 30 prosent færre fritidsboliger i fritt salg enn i pandemiåret 2021.

Figur 1. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av fritidsboliger, selveierboliger og borettslagsboliger omsatt i fritt salg. 1 000 kroner

¹4. kvartal 2022 er foreløpige tall.

Boligsalget falt med 10 prosent

Omsetningen av boliger i fritt salg i 4. kvartal 2022 falt med 10 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2021. Boligsalget har gått tilbake i alle kvartal i 2022 sammenlignet med året før. For 2022 sett under ett, var boligsalget 13 prosent lavere enn i 2021.

Snittpris på 8 millioner for bolig i Oslo

Oslo har de høyeste boligprisene, og i gjennomsnitt betalte de som kjøpte bolig i hovedstadsfylket i 4. kvartal 2022, 8,0 millioner kroner for en selveierbolig. I Nordland, som var fylket med lavest gjennomsnittspris dette kvartalet, var gjennomsnittlig kjøpesum 3,2 millioner kroner.

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte boligene og fritidsboligene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum fra ett år til det neste gir nødvendigvis ikke et riktig bilde av prisutviklingen. Se prisutviklingen til brukte boliger her. Vi har også en egen indeks for nye boliger.