I alt ble det omsatt 3 232 fritidsboliger i Med fritt salg menes det at eiendommen/boretten er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien. Det er ikke noe krav at den er utlyst for salg på det åpne markedet. i 3. kvartal 2022. Det er 1 228 færre enn i samme kvartal 2021. Under koronapandemien økte hyttesalget betydelig, og antallet omsetninger i 3. kvartal 2021 var derfor godt over gjennomsnittet for de fem siste årene. Sist det ble omsatt færre fritidsboliger var i 3. kvartal 2003.

- Det kan være flere årsaker til nedgangen i omsetningen av fritidsboliger, men høye strømpriser og en stigende rente kan ha gjort potensielle kjøpere mer forsiktige, sier seksjonssjef Dagfinn Sve.

I gjennomsnitt ble en fritidsbolig omsatt for 2,6 millioner kroner. I 3. kvartal 2022 ble det omsatt færre fritidsboliger i fritt salg i alle fylker sammenlignet med samme kvartal året før. Størst var nedgangen i Møre og Romsdal og Rogaland med henholdsvis 37 og 38 prosent. I Innlandet var nedgangen på 33 prosent.

Figur 1. Antall omsatte fritidseiendommer i fritt salg i 3. kvartal.

Boligomsetningen ned med 10 prosent

Også salget av boliger var lavere i 3. kvartal 2022 sammenliknet med samme periode året før. Omsetningen av selveierboliger hadde en nedgang på 9 prosent, mens borettslagsleiligheter i fritt salg gikk tilbake med 13 prosent. I alt ble det omsatt 28 176 selveierboliger og 8 927 borettslagsboliger i fritt salg i 3. kvartal 2022. Oslo har de høyeste prisene, og kjøperne måtte i gjennomsnitt ut med 8,0 millioner kroner for en selveierbolig og 4,8 millioner kroner for en borettslagsbolig.

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte boligene og fritidsboligene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum fra ett år til det neste gir nødvendigvis ikke et riktig bilde av prisutviklingen. Se prisutviklingen til brukte boliger her. Vi har også en egen indeks for nye boliger.