I alt ble det omsatt 2 700 fritidsboliger i Med fritt salg mener en her at eiendommen er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien. Det er ikke noe krav at eiendommen er utlyst for salg på det åpne markedet. i 3. kvartal 2023. Det er 550 færre enn i samme kvartal 2022. Til sammenligning ble det i femårsperioden før koronaepedemien brøt ut i 2020 i gjennomsnitt omsatt 3 600 fritidsboliger i 3. kvartal.

I Viken og Innlandet, som var de fylkene hvor det ble omsatt flest hytter i 3. kvartal 2023, var nedgangen på henholdsvis 20 og 25 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. I Vestfold og Telemark ble det omsatt 26 prosent færre hytter og i Møre og Romsdal og Rogaland var omsetningen omtrent uforandret. Gjennomsnittlig kjøpesum per fritidseiendom omsatt i fritt salg i 3. kvartal 2023, var 2,5 millioner kroner.

Også nedgang i boligomsetningen

Også salget av boliger var lavere i 3. kvartal 2023 sammenlignet med året før. I alt ble det tinglyst 26 400 Er boligeiendommer som består av grunn og bebyggelse på denne grunnen. Seksjonerte selveierleiligheter og bygninger på grunn med varig bruksrett (festeavtaler) blir også regnet som fast eiendom. Boliger i et borettslag er ikke fast eiendom. i fritt salg. Det er en nedgang på 6 prosent, og er det laveste antall omsetninger for selveierboliger i fritt salg som er registrert i tilsvarende kvartal siden 2017. I tillegg ble det omsatt 8 500 boliger i Et borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom. i fritt salg, også det er det laveste vi har registrert siden statistikken over omsatte boretter ble etablert i 2017. Omsetningen av borettslagsboliger falt med 4,5 prosent.

Figur 1. Antall omsetninger i fritt salg i 3. kvartal.

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte boligene og fritidsboligene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum fra ett år til det neste gir nødvendigvis ikke et riktig bilde av prisutviklingen. Se prisutviklingen til brukte boliger her. Vi har også en egen indeks for nye boliger.