I alt ble det omsatt 2 346 fritidseiendommer i 2. kvartal 2023. Den største prosentvise nedgangen hadde Trøndelag og Viken med henholdsvis 31 og 29. Gjennomsnittlig kjøpesum per fritidseiendom omsatt i Med fritt salg mener en her at eiendommen er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien. Det er ikke noe krav at eiendommen er utlyst for salg på det åpne markedet. i 2. kvartal 2023, var på 2,8 millioner kroner.

Figur 1. Antall omsatte fritidseiendommer i fritt salg i 2. kvartal.

Boligomsetningen litt ned

I 2. kvartal 2023 ble det omsatt 22 626 Er boligeiendommer som består av grunn og bebyggelse på denne grunnen. Seksjonerte selveierleiligheter og bygninger på grunn med varig bruksrett (festeavtaler) blir også regnet som fast eiendom. Boliger i et borettslag er ikke fast eiendom. og 7 940 boliger i Et borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom. i fritt salg. For selveierboligene var det en omsetningsnedgang på 3,5 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det er store forskjeller mellom fylkene. Rogaland hadde en nedgang på 14 prosent, mens Trøndelag hadde en økning på 8 prosent. Gjennomsnittlig kjøpesum for selveierbolig omsatt i fritt salg var 4,8 millioner for hele landet.

Omsetningen av boliger i borettslag gikk ned med 2,7 prosent i 2. kvartal 2023 sammenliknet med samme kvartal året før. Gjennomsnittlig kjøpesum for bolig i borettslag omsatt i fritt salg var 3,1 million for hele landet.