Under koronapandemien økte hyttesalget betraktelig. I et enkelt kvartal ble det omsatt over 5 000 hytter og fritidsboliger, noe som er det høyeste antallet som er registrert. I 2. kvartal 2022 ble det omsatt færre hytter i Med fritt salg mener vi her at eiendommen/boretten er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien. Det er ikke noe krav at den er utlyst for salg på det åpne markedet. i alle fylker sammenlignet med samme kvartal året før. Størst var nedgangen i Agder og Rogaland hvor nedgangen var på 40 prosent i hvert av fylkene. Flest hytter skiftet eier i Her er disse to fylkene slått sammen. og Innlandet, henholdsvis 704 og 584 omsetninger. Den høyeste gjennomsnittsprisen per omsetning var i Vestfold og Telemark, med 3,8 millioner kroner.

Færre boligsalg

I alt ble det solgt 31 603 selveierboliger og borettslagsboliger i fritt salg i 2. kvartal 2022. Det er 9 prosent færre enn i samme kvartal 2021. Flest boliger ble solgt i Viken, i alt 6 060 selveierboliger og 1 456 borettsleiligheter. Oslo hadde de høyeste prisene, og kjøperne måtte i gjennomsnitt ut med 7,6 millioner kroner for en selveierbolig og 4,4 millioner kroner for en borettslagsbolig.

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte boligene og fritidsboligene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum fra ett år til det neste gir nødvendigvis ikke et riktig bilde av prisutviklingen. Se prisutviklingen til brukte boliger her. Vi har også en egen indeks for nye boliger.