I alt ble det solgt 2 752 fritidseiendommer i Med fritt salg mener en her at eiendommen er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien. Det er ikke noe krav at eiendommen er utlyst på det åpne markedet. i 4. kvartal 2023, det er det laveste antall omsetninger av fritidsboliger i 4. kvartal siden 2002. Når en sammenligner 4. kvartal, var det i 2020 en topp i omsetninger av fritidsboliger med 5 024 omsetninger, siden da har omsetningen gått ned. Omsetningen i 2020 var preget av koronapandemien.

Figur 1. Antall omsetninger i fritt salg i 4. kvartal.

Boligomsetningen ned 6 prosent

Salget av boliger i fritt salg gikk ned med 6 prosent i 4. kvartal 2023 sammenliknet med samme periode året før. Er boligeiendommer som består av grunn og bebyggelse på denne grunnen. Seksjonerte selveierleiligheter og bygninger på grunn med varig bruksrett (festeavtaler) blir også regnet som fast eiendom. Boliger i borettslag er ikke fast eiendom. gikk ned med 8 prosent, mens boliger i Et borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom. økte med 2 prosent. I alt ble det omsatt 23 863 selveierboliger og 8 147 borettslagsboliger i fritt salg i 4. kvartal 2023. De høyeste prisene var i Oslo med i gjennomsnitt 8,9 millioner for en selveierbolig og 4,5 millioner for en borettslagsbolig.

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte boligene og fritidsboligene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum fra ett år til det neste gir nødvendigvis ikke et riktig bilde av prisutviklingen. Se prisutviklingen til brukte boliger her. Vi har også en egen indeks for nye boliger.