Artiklar om befolkning

Artiklar, analysar og publikasjonar

2024

 1. Befolkninga auka med 12 200 i 1. kvartal Artikkel 22. mai

  Folketalet i Noreg auka med 12 200 i 1. kvartal. Mykje av auken skuldast framleis innvandringar frå Ukraina. Ein auke i talet på fødde påverka også veksten.

 2. Folkevekst på 61 200 personar i 2023 Artikkel 21. februar

  Befolkninga auka med 61 200 personar i 2023, og var 5 550 200 ved slutten av året. Ukrainske statsborgarar bidrog sterkt til veksten for andre året på rad.

2023

 1. Vi vart 19 500 fleire i 3. kvartal Artikkel 16. november

  Befolkninga vaks med 19 500 personar i 3. kvartal. Dermed hamna folketalet på 5 533 600 ved slutten av kvartalet. Innvandringar frå Ukraina stod framleis for ein stor del av folkeveksten.

 2. Folkeveksten var 9 700 i 2. kvartal Artikkel 23. august

  Folketalet auka med 9 700 personar i 2. kvartal, og har no passert 5 514 000. Dødelegheita var lågare enn i same periode i 2022.

 3. Folketalet i Noreg er no 5,5 millionar Artikkel 16. mai

  Folketalet i Noreg passerte 5,5 millionar i 1. kvartal, etter at befolkninga auka med 15 300 personar.

 4. Høgaste folkevekst sidan 2012 Artikkel 21. februar

  Ved inngangen til 2023 var folketalet i Noreg 5 489 000 personar. Folkeveksten enda på 63 700 i 2022, og har ikkje vore høgare sidan 2012.

2022

 1. Innvandring frå Ukraina gav høg folkevekst i 3. kvartal Artikkel 17. november

  Etter ein folkevekst på 19 700 vart folketalet 5 475 000 ved utgangen av 3. kvartal. 10 200 innvandra ukrainske statsborgarar bidrog til veksten. Oppgangen kom trass i fleire døde og færre fødde enn i same kvartal dei føregåande åra.

 2. Innvandring frå Ukraina gav uvanleg stor folkeauke i 2. kvartal Artikkel 18. august

  Folketalet i Noreg auka med 20 000 personar i 2. kvartal. Mykje av auken skuldast innvandringar frå Ukraina. Samstundes var tala på fødde det lågaste i eit 2. kvartal SSB har målt i statistikken si historie.

 3. Stort fall i talet på fødslar igjen etter fjorårets oppgang Artikkel 19. mai

  Folketalet auka med 10 300 personar i 1. kvartal, og er no 5 435 500. Fjorårets auke i fruktbarheita kan vere forbi, etter at ho sokk til eit enda lågare nivå enn i åra før 2021.

 4. Folkevekst på 33 900 personar i 2021 Artikkel 24. februar

  Folketalet var 5 425 270 ved inngangen til 2022. For første gong sidan 2014 var det fleire fødde enn året før. Talet på innvandringar var tilbake på nivået frå før pandemien.

2021

 1. Foreløpige tall på 250m-ruter Artikkel 30. november

  Grunnet betydelige endringer i håndtering av konfidensialitet knyttet til befolkningsstatistikk på rutenett jobbes det med nye metoder. Denne artikkelen beskriver problemstillingen og de foreløpige tallene.

 2. Fleire fødde bidrog til folkevekst i 3. kvartal Artikkel 18. november

  Befolkninga vaks med 13 000 personar i 3. kvartal. Dermed var folketalet 5 415 200 ved utgangen av kvartalet. 1 100 fleire fødslar enn i same periode i fjor bidrog til veksten.

 3. Nå er vi over 5,4 millionar Artikkel 19. august

  Befolkninga auka med nesten 3 400 personar i 2. kvartal. Det var nok til at vi passerte 5,4 millionar innbyggjarar. Samstundes var det fleire fødte enn i same kvartal året før.

 4. Overraskende økning i fruktbarheten Artikkel 19. mai

  I helsekriser og økonomisk usikre tider pleier fødselstallene å synke. Så langt viser tallene at det motsatte har skjedd i Norge. Hvis utviklingen fortsetter kan den fallende fruktbarhetstrenden snu i 2021.

 5. Folkevekst på 7 400 personar i 1. kvartal Artikkel 19. mai

  Ved utgangen av mars var folketalet i Noreg på 5 398 804 personar. Fleire fødslar, lågare dødelegheit og framleis låg innvandring prega utviklinga. Samstundes flyttar rekordmange ut av Oslo.