Publisert Tittel Åpne
23. februar 2021 Lågaste folkeauke sidan 2001 Artikkel
23. november 2020 Innvandringa opp att i tredje kvartal Artikkel
20. august 2020 Rekordlåg folkeauke i 2. kvartal Artikkel
25. mai 2020 Svært svak folkevekst Artikkel
27. februar 2020 Me vart 39 400 fleire i 2019 Artikkel
20. november 2019 Stadig mindre folkeauke Artikkel
20. august 2019 Lågare folketal i 201 kommunar Artikkel
20. mai 2019 Folkeauke i første kvartal trass i mindre innvandring Artikkel
22. februar 2019 Vi nærmar oss 5,33 millionar Artikkel
22. februar 2019 Stadig mindre innvandring Artikkel
18. desember 2018 Folketalet veks med 36 000 i år Artikkel
20. november 2018 Framleis svak folkevekst Artikkel
22. august 2018 Liten folkevekst i 2. kvartal Artikkel
22. mai 2018 Lågaste fødselsoverskot sidan 1985 Artikkel
23. februar 2018 Redusert innvandring og færre fødslar Artikkel
23. februar 2018 Vi nærmar oss 5,3 millionar Artikkel
17. november 2017 Den svake folkeveksten held fram Artikkel
21. august 2017 Svak folkevekst Artikkel
19. mai 2017 Den låge folkeveksten held fram Artikkel
23. februar 2017 Folketalet ved nyttår var 5 258 000 Artikkel