Metadata

Statistikkmetadata er strukturert informasjon om statistikk. Dette omfatter informasjon som brukes for å produsere, formidle, forstå, finne eller (gjen)bruke statistikk.

Formålet med siden er å gjøre SSBs metadatasystemer og andre metadatakilder lettere tilgjengelig. Her kan du søke etter informasjon knyttet til variabler, klassifikasjoner, statistikker, begreper etc.

Klassifikasjoner og kodelister (Klass) erstatter Database for standard klassifikasjoner (Stabas).


Søkeveiledning

Definisjoner

Klassifikasjoner og kodelister

Fil- og registerbeskrivelser

  • Kun for intern bruk i SSB

Data for forskere

Statistiske metoder

Metadatadokumenter

Eksterne lenker

Statusrapporter