Begreper

Noen av de lenkede websidene inneholder ikke kun definisjoner av begreper, men også av variabler og statistiske enheter. Dette skyldes at disse sidene i sin tid ble laget for å samle de mest sentrale definisjonene innen et statistikkområde.