Søkeveiledning

Du kan søke på et eller flere ord du er interessert i, i søkefeltet på åpningssiden. Dersom du ikke skriver noe i feltet, men bare søker, vil du få et søkeresultat som viser innholdet for alle de ulike metadatatypene. Når søkeresultatet kommer, kan du gruppere resultatet i henhold til disse metadatatypene.

Variabeldefinisjoner: Dersom denne velges, vises bare søkeresultatet for variabeldefinisjoner. Søkeresultatet er basert på om søkeordene finnes f.eks. i variabelnavn eller -definisjon.

Klassifikasjoner: Dersom denne velges, vises bare søkeresultatet for standard klassifikasjoner. Søkeresultatet er basert på om søkeordene finnes f.eks. i klassifikasjonsnavn eller -beskrivelse.

Klassifikasjonsversjoner: Dersom denne velges, vises bare søkeresultatet for klassifikasjonsversjoner. Søkeresultatet er basert på om søkeordene finnes f.eks. i navnet på klassifikasjonsversjonen eller titler i kodene.

Korrespondansetabeller: Dersom denne velges, vises bare søkeresultatet for korrespondansetabeller. Søkeresultatet er basert på om søkeordene finnes f.eks. i navn eller beskrivelse av korrespondansetabellen.

Kodelister: Dersom denne velges, vises bare søkeresultatet for kodelister. Søkeresultatet er basert på om søkeordene finnes f.eks. i navnet på kodelista eller i kodetekst. F.o.m. april 2015 omfatter treffene under kodeliste også kodelister som brukes internt i SSB. Dette kan føre til at en får veldig mange treff. Dersom en bare er interessert i treff i SSBs formelt godkjente kodelister, og ikke de interne, kan en i søkefeltet skrive f.eks. "kvikksølv -datadok". Da vil en bare få treff i godkjente kodelister som inneholder kvikksølv, ikke alle de interne.

Du kan også velge å sortere treff etter rang (relevans) eller tittel.

Vanlige ord (det,er,har,en osv.) blir ignorert av søkemotoren og vil ikke gi treff.

Treff der søkeordet fremkommer tidlig eller mange ganger i treffet vil ha høy rang.

Avgrens søkeresultatet ved å klikke på språk eller type (eks. bokmål eller variabeldefinisjon), og opphev avgrensningen ved å trykke på den grønne pila green arrow eller "Fjern valg".