Toppbanner

Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Se lanseringsseminar for Eurostudent VII direkte

Statistisk sentralbyrå (SSB) legger frem resultatene fra den europeiske studentundersøkelsen EUROSTUDENT VII. Se direkte fra klokken 11.00-11.45.

Valgdeltakelsen sank litt blant de middelaldrende

Samlet gikk valgdeltakelsen ned fra 78,2 til 77,2 prosent ved høstens stortingsvalg sammenlignet med 2017. Dette må betegnes som en beskjeden nedgang, og deltakelsen er høyere enn for eksempel stortingvalget i 2009.

Hver fjerde student har barn

En av fire studenter i Norge har barn. Norge har større andel studenter med barn enn mange andre land – også når vi tar hensyn til studentenes alder.

Langt færre overnattinger på krisesentre i 2020

Det var nesten 15 prosent færre overnattingsdøgn i koronaåret 2020 sammenlignet med 2019. Kommunene betalte i underkant av 400 millioner kroner for krisesentertilbudet totalt.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no