Årslønn

Hvor mye tjener vi på et år? Her ser du hvor mye årslønnen er i en fulltidsjobb, og hvor mye årslønnen har vokst i løpet av de siste årene.

Gjennomsnittlig årslønn
Ikon av mynter
Gjennomsnittlig årslønn
2023
668 400
kroner
5,3 % fra året før
Gjennomsnittlig årslønn

Årslønn i lønnsstatistikken er en beregnet størrelse som er summen av avtalt lønn, bonuser og uregelmessige tillegg. Overtidsbetaling er ikke inkludert, heller ikke naturalytelser, feriepengetillegg og sluttvederlag. Etterbetalinger fra lønnsoppgjør eller lønnsopprykk utbetalt i det gjeldende året er inkludert.

Årslønnen omfatter både hel- og deltidsjobber. Lønnen i deltidsjobber er omregnet til det den ville vært hvis de var heltidsjobber.

Et fullt årsverk for heltidsansatte utgjør ikke det samme antall arbeidstimer i alle jobber. Forskjeller kan for eksempel skyldes skift- og turnusarbeid der en arbeidsuke kan avvike fra 37,5 timer, som veldig mange har.

For nærmere informasjon om begrepene i lønnsstatistikken se under Om statistikken på lønnsstatistikken.

Mer på ssb.no

Artikkel / 29. mars 2022
Hva er vanlig lønn i Norge?

Det kan være fristende å se på gjennomsnittslønn når en lurer på hva som er vanlig å tjene. Imidlertid har over 60 prosent lavere lønn enn gjennomsnittet. Her får du flere nyttige tips til hvordan du kan bruke lønnsstatistikken.

Kontakt

Knut Håkon Grini

knut.grini@ssb.no

48 20 51 63

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42