Husleiekalkulator

Med SSBs husleiekalkulator kan du regne ut ny husleie. Leien skal ifølge husleieloven (lovdata.no) justeres etter Konsumprisindeksen (KPI).
Loven sier at husleien kan endres hver 12. måned. 

illustrasjon-rekkehus.svg

Beregn ny husleie

Siste tilgjengelige tall er for juni 2024. Tall for juli kommer ca. 10. august.

Hva er husleien i dag?

Når justerte du husleien sist?


Grunnlaget for beregningene er de månedlige konsumprisindeksene fra SSB, se statistikken Konsumprisindeksen

For å skrive ut beregningen klikk Ctrl+p for å få utskrift av denne siden.

Spørsmål og svar

I henhold til husleieloven kan husleien endres tidligst ett år etter forrige leiefastsetting. Dette kan være ett år siden kontrakten ble inngått, eller ett år siden forrige justering av husleien. Heftet Nyttig å vite om husleieloven: Husleie (pdf), utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, inneholder lettfattelig informasjon om endring av husleie.

Endring av husleie baserer seg på endringen i konsumprisindeksen, og kan ikke overstige denne. Unntaket er ved justering til gjengs leie (se «Hva er gjengs leie?»). I kalkulatoren over kan du beregne ny husleie basert på når forrige endring eller fastsetting ble gjort.

Begge partene kan kreve leien endret uten oppsigelse dersom endringen ikke tilsvarer mer enn endringen i konsumprisindeksen i samme periode, samt at det gis skriftlig varsel med minst én måneds frist. Dersom husleien skal justeres til gjengs leie, må dette varsles skriftlig med seks måneders frist.

Konsumprisindeksen viser den faktiske utviklingen av priser for varer og tjenester i Norge. SSB henter inn priser på rundt 650 varer og tjenester hver måned, og presenterer dette som indekstall i konsumprisindeksen. For å se endringen i pris mellom to tidspunkter, må man derfor regne ut prosentvis endring mellom to indekstall. Les mer om konsumprisindeksen.

Gjengs leie er gjennomsnittet av leieprisene på løpende leieforhold av boliger med samme størrelse, standard og beliggenhet. Dersom leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder, uten at husleien har blitt endret på andre måter enn med konsumprisindeksen, kan begge parter kreve at leien blir satt til gjengs leie. Gjengs leie krever varsel seks måneder før justering, og minimum ett år siden forrige indeksjustering.

Se flere kalkulatorer og les mer om statistikken

Konsumprisindeksen (KPI)
Her finner du konsumprisindeksens priskalkulator samt tabeller, delindekser og analyser.
Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle SSBs kalkulatorer