Navn

Oppdatert: 1. februar 2023

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Jenter som fikk navnet Nora i 2022
Jenter som fikk navnet Nora i 2022
359

Om statistikken

Statistikk over navn på alle personer som er folkeregistrert i Norge. Finn de mest populære navnene for gutter og jenter fra siste år, og for alle år tilbake til 1880. Alle navn med mer enn tre navnebærere gir treff i navnesøket.

Problem med unorske tegn

En del navn inneholder bokstaver som ikke er med i det norske alfabetet. Behandlingen av disse er ikke konsekvent i folkeregisteret. Tidligere ble alle slike tegn "oversatt". Nå er det mulig å få med en del av dem. Resultatet blir et stort rot. For eksempel av i alt 5 449 stk ANDRE er

  • 1 831 stk ANDRÉ
  • 72 stk ANDRÈ
  • 13 stk ANDRE'

Dette blir galt same hva. Vi har valgt å slå sammen variantene, selv om det i enkelte tilfeller blir feil, antakelig mest når det gjelder etternavn.

Kodingen er slik:

  • È med E
  • É med E
  • Ô med O
  • ' med blank
  • Ä med Æ
  • Ü med Y
  • Ö med Ø

Navn: Navn
Emne: Befolkning

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for befolkningsstatistikk

Fylke

Årlig

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne (likebehandlingsprinsippet).

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Statistisk sentralbyrå bruker kopi av Folkeregisteret fra 01.01. hvert år som grunnlag for navnestatistikken.

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Faktasider

Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42