Arbeidsledighet i Norge

Her finner du det sist oppdaterte tallet på hvor mange arbeidsledige det er i Norge.

Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken
April 2024
4,0
prosent

Hva er arbeidsledighet?

Å være arbeidsledig er ikke bare å være uten jobb. For å bli definert som arbeidsledig må man:

  • Ikke ha jobb
  • Prøve å få seg jobb
  • Være tilgjengelig for å begynne å jobbe

De fleste som ikke jobber er ikke arbeidsledige, men studenter, skoleelever, pensjonister eller uføre.

Hvordan beregner vi arbeidsledigheten?

Både de som jobber og de som er arbeidsledige tilhører det vi kaller arbeidsstyrken. Arbeidsstyrken består altså av alle som tilbyr arbeidskraften sin på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten måles i prosent av arbeidsstyrken.

Når vi oppgir arbeidsledige i prosent, snakker vi om de arbeidsledige som prosent av arbeidsstyrken – ikke andelen av hele befolkningen.  

Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken

 

To tall på arbeidsledighet

Hver måned blir det publisert to tall over arbeidsledige i Norge: Det ene publiserer NAV, og det dekker dem som er registrert helt arbeidsledige hos NAV. Det andre publiserer Statistisk sentralbyrå, og det gjelder alle arbeidsledige, også dem som ikke registrerer seg hos NAV.

Denne siden blir oppdatert med SSBs tall for arbeidsledigheten i Norge ved hver månedlige oppdatering fra Arbeidskraftundersøkelsen.

Kontakt

Erik Herstad Horgen

erik.horgen@ssb.no

93 08 68 62

Håvard Hungnes Lien

havard.lien@ssb.no

40 90 26 06

Ingebjørg Aamodt

iaa@ssb.no

92 62 38 40

Arbeidsmarked og lønn

arbeidsmarked@ssb.no