Artikler om grensehandel

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Nordmenn grensehandlet for 2,4 milliarder kroner i 1. kvartal 2024 Artikkel 13. mai

  I årets tre første måneder handlet nordmenn for omtrent 2,4 milliarder kroner på dagsturer til utlandet, nesten en halv milliard kroner mer enn på samme tid i fjor. Tidlig påske var en viktig årsak til veksten i grensehandelen.

 2. Nordmenn grensehandlet for 9,3 milliarder kroner i 2023 Artikkel 21. februar

  I 2023 reiste nordmenn på 4,7 millioner dagsturer til utlandet. Det ble brukt mest penger på mat- og dagligvarer.

2023

 1. Nordmenn grensehandlet for 6,8 milliarder kroner i årets tre første kvartal Artikkel 24. november

  Fra januar til og med september i år, grensehandlet nordmenn for 6,8 milliarder kroner og av dette ble 2,9 milliarder brukt på mat- og dagligvarer.

 2. Nordmenn grensehandlet for 4,5 milliarder kroner første halvår Artikkel 28. august

  I løpet av første halvår reiste nordmenn på 2,3 millioner dagsturer over grensen til utlandet. Det ble handlet for 4,5 milliarder kroner, og av dette ble 2 milliarder brukt på mat- og dagligvarer.

 3. Mindre handling over grensa Artikkel 30. mai

  Vi grensehandlet for 1,9 milliarder kroner i 1. kvartal 2023. Det er mindre enn i samme periode i fjor, og langt mindre enn før koronapandemien. Høy prisvekst på matvarer i Sverige kan være en forklaring.

 4. Grensehandelen i 2022 var lavere enn før pandemien Artikkel 24. februar

  Grensehandelen tok seg kraftig opp etter at alle reiserestriksjonen ble fjernet i februar 2022, men var fortsatt på et lavere nivå enn det som var vanlig før pandemien.

2022

 1. Grensehandelen mot normalt nivå Artikkel 25. november

  Grensehandelen endte på 3,3 milliarder kroner i 3. kvartal i år. Nivået på grensehandelen var dermed opp mot samme nivå som før pandemien.

 2. Feil gir lavere tall for grensehandel i 2. kvartal Artikkel 5. oktober

  Det er oppdaget en feil i beregningen av grensehandelstallene. Beløpet nordmenn grensehandlet for i 2. kvartal 2022 er justert ned fra 3,6 milliarder kroner til 2,2 milliarder kroner. Antall handleturer i 2. kvartal er justert ned fra 2,3 millioner til 1,3 millioner.

 3. Grensehandel på samme nivå som før pandemien Artikkel 26. august

  Nordmenn grensehandlet for 3,6 milliarder kroner i 2. kvartal i år og grensehandelen var dermed tilbake på samme nivå som før pandemiutbruddet.

 4. Grensehandelen er på vei opp Artikkel 27. mai

  Grensehandelen endte på 2,1 milliarder kroner i 1. kvartal i år, og har med det begynt å ta seg opp etter at reiserestriksjonene ble lettet på. Det er imidlertid et stykke igjen til den er på samme nivå som før pandemiutbruddet.

 5. 19 prosent høyere omsetning i dagligvare under pandemien Artikkel 4. april

  Omsetningen i norske butikker som selger dagligvarer og alkohol var høyere enn vanlig i 2020 og 2021. Det har ført til vedvarende høy produksjon av næringsmidler i Norge.

 6. Grensehandelen var fremdeles langt unna normale nivåer i 2021 Artikkel 25. februar

  Grensehandelen endte på 2,5 milliarder kroner i 2021. Det er en økning fra året før, men fortsatt svært langt unna nivåene fra før koronapandemien. Sammenlignet med rekordåret 2019 var handlebeløpet 84 prosent lavere.

2021

 1. Grensehandelen tok seg opp Artikkel 25. november

  Etter flere kvartaler med strenge reiserestriksjoner og svært lav grensehandel, tok handelen over grensa seg kraftig opp i 3. kvartal. Sammenliknet med før pandemien er fremdeles to av tre handleturer borte.

 2. Ny grensehandelsstatistikk i 2022 Artikkel 28. september

  Fra neste år vil SSB lage ny og forbedret grensehandelsstatistikk. Statistikken vil baseres på et større utvalg og resultatene vil bli publisert på ulike varegrupper.

 3. Fortsatt svært lav grensehandel Artikkel 25. august

  Nordmenn brukte 335 millioner kroner på grensehandel i firekvartalsperioden fra 3. kvartal 2020 til og med 2. kvartal 2021, mot 9,7 milliarder kroner i den foregående firekvartalersperioden. Dette gir en nedgang på hele 96,6 prosent.