Nye tall fra statistikken grensehandel viser at nordmenn grensehandlet for 10,4 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2022. Dette var mer enn en fire- og femdobling i forhold til de to foregående årene. 2020 og 2021 var preget av strenge reiserestriksjoner og dette dempet grensehandelen kraftig. Samtidig var handelbeløpet betydelig lavere enn i 2019.

– Når alle reiserestriksjonene ble fjernet 12. februar i fjor ble det igjen satt fart i grensehandelen, men nordmenn handlet mindre over grensen enn det som var vanlig før utbruddet av pandemien. Sammenlignet med rekordåret 2019, var handlebeløpet 35 prosent lavere i 2022, sier seniorrådgiver Kristin Aasestad i SSB.

Figur 1. Grensehandel i millioner kroner. 2013-2022

Vi brukte mer penger på hver tur over grensa 

I løpet av 2022 reiste nordmenn på rett under 5,7 millioner dagsturer til utlandet. Dette var naturlig nok langt flere enn i årene med pandemi, men er betydelig færre enn det som var vanlig før pandemien. Mens handlebeløpet ble redusert med 35 prosent i 2022 sammenliknet med 2019, gikk antall dagsturer til utlandet ned med 41 prosent for samme periode.

Nordmenn brukte mer penger på hver handletur over grensen enn vi gjorde før pandemien. I gjennomsnitt brukte nordmenn 1690 kroner på hver handletur i 2019, mens dette var økt til 1835 kroner i 2022.

– En forklaring på hvorfor nordmenn bruker mer penger på hver handletur, kan ha sammenheng med den kraftige prisveksten dagligvarer i Sverige og ikke nødvendigvis at nordmenn putter mer i handlekurven, sier Kristin Aasestad.

En stor del av grensehandelen på dagsturer til utlandet består av dagligvarer, og den klart viktigste handelsdestinasjonen er Sverige. Fra 2019 til 2022 har Endringen er beregnet basert på årsveksten i svenske kroner fra den svenske konsumprisindeksen for hovedgruppen matvarer og alkoholfrie drikkevarer. Årsvekst beregnes ved å ta forholdet mellom gjennomsnittet av månedsindeksene for aktuelt år og tilsvarende gjennomsnittstall for sammenligningsåretøkt med hele 14,2 prosent, og veksten var særlig sterk fra 2021 til 2022. Det viser tall fra det svenske statikkbyrået SCB.

Også i Norge har det vært høy prisvekst på dagligvarer i denne perioden, men langt lavere enn i Sverige. I perioden 2019 til 2022 steg prisene i Norge på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 7,7 prosent, viser tall fra den norske konsumprisindeksen.

Over halvparten av grensehandelen i Strømstad 

Strømstad har i årevis vært den soleklare ener som destinasjon for grensehandel. I 2022 la nordmenn på dagsturer til utlandet igjen nesten 6 milliarder kroner der, og dette tilsvarte 58 prosent av all grensehandel. På andreplass fulgte Charlottenberg med 13 prosent av handelen. Nordmenn grensehandlet stort sett i Sverige – kun 2,7 prosent av handlebeløpet på dagsturer til utlandet ble brukt i andre land. 

Figur 2. Destinasjon for grensehandel 2022. Andel av grensehandel. Prosent

Lavere grensehandel i 4. kvartal 2022 enn før pandemien

I løpet av oktober, november og desember i 2022 brukte nordmenn 2,8 milliarder kroner på grensehandel. Dette var en nedgang på 8,7 prosent sammenliknet med 4 kvartal i 2019, det siste kvartalet som ikke var påvirket av reiserestriksjoner før pandemien.

I 4. kvartal i fjor dro vi på litt under 1,5 millioner dagsturer til utlandet, 22 prosent færre enn samme kvartal i 2019. Det gjennomsnittlige handlebeløpet økte fra 1640 kroner til 1940 kroner for perioden.

Figur 3. Grensehandel 4. kvartal. 2016-2022

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg. Denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Grensehandelen estimeres i 4. kvartal 2022 til 2,8 milliarder kroner. Beregninger av utvalgsusikkerheten viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor intervallet: 2,5 til 3,2 milliarder kroner.

Se egen artikkel for mer om hvordan SSB måler grensehandelen.