Nordmenn la igjen 4,5 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i perioden januar til og med juni i år, viser nye tall fra statistikken Grensehandel. Samtidig dro vi på 2,3 millioner Alle turer til utlandet uten overnatting uansett formål, dekkes i statistikken. Dette innebærer at yrkes- og forretningsreiser, pendling eller en reise på fritiden er inkludert i statistikken. over grensen og vi handlet for i gjennomsnitt 1970 kroner på hver tur. Statistikken grensehandel dekker kun nordmenns reiser og handel som skjer på turer uten overnatting. Mer informasjon om turer til utlandet med overnatting finnes i Reiseundersøkelsen. 

Fra 1. januar 2023 endret SSB metode for å samle inn data til grensehandelsundersøkelsen. Det betyr at tall som er publisert fra og med 2023 ikke lenger er direkte sammenliknbare med tall som ble publisert før årsskiftet. Hyppigere datainnsamling og større utvalg gir bedre informasjon om hva nordmenn grensehandler og sikrer bedre kvalitet på tallene. Forbedringen av undersøkelsen har nå gitt oss informasjon som tyder på at vi tidligere kan ha overestimert grensehandelen noe. Av den grunn blir usikkerheten stor om man sammenligner perioder før og etter omleggingen av statistikken. Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse og det er alltid knyttet en viss feilmargin til disse. Feilmarginen er publisert i en egen faktaboks under artikkelen.

– Nordmenn handlet mat- og dagligvarer for nesten 2 milliarder kroner. Dette er varegruppen hvor det ble brukt klart mest penger. Dette tilsvarte 44 prosent av all grensehandelen i første halvår, sier seniorrådgiver Kristin Aasestad. 

Alkohol utgjorde 13 prosent av handlekurven, hvorav 8 prosent var vin og brennevin og 5 prosent var alkoholholdig øl og sider. 5 prosent av grensehandelen ble brukt på snus og 6 prosent ble brukt på sigaretter og tobakk. Brus og mineralvann er populære varer for nordmenn på grensehandel. Brus utgjorde 7 prosent av all grensehandelen, mens sjokolade og godteri utgjorde 4 prosent.¹

¹Avsnittet ble rettet 28.08.2023 kl. 12.30.

– I tillegg til å handle, tar mange seg også tid til et kafe- eller resturatbesøk eller til en frisørtime. Nordmenn brukte 462 millioner kroner på kafe- og restaurantbesøk og andre tjenester og det meste av dette ble brukt på serveringssteder når de var på dagsturer til utlandet, sier Kristin Aasestad.

Figur 1. Varegrupper i handlekurven. 1. halvår 2023. Millioner kroner

Andre varer omfatter klær og sko, kosmetikk, hygiene- og apotekvarer, drivstoff og ikke spesifiserte varer.

17 prosent prisvekst på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i Sverige

En stor del av grensehandelen på dagsturer til utlandet består av dagligvarer, og den klart viktigste handelsdestinasjonen er Sverige. Fra 1. halvår i fjor til 1. halvår i år, steg prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 17,2 prosent i Sverige viser tall fra det svenske statikkbyrået SCB (scb.se). Til sammenlikning steg prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i Norge med 11 prosent, viser tall fra den norske konsumprisindeksen (KPI).

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg. Denne utvalgsusikkerheten kan beregnes. 

Grensehandelen estimeres i 1. halvår 2023 til 4,5 milliarder kroner. Beregninger av utvalgsusikkerheten viser at den verdien vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor intervallet: 3,9 til 5,1 til milliarder kroner.

Fra 1. januar 2023 endret SSB metode for å samle inn data til grensehandelsundersøkelsen. Den nye datafangsten fanger opp flere og mer detaljert informasjon rundt grensehandelen.

Tidlige kartla SSB samlet handlebeløp og antall dagsturer til utlandet hvert kvartal. I tillegg ble det publisert årlige tall for bostedsregion for de som grensehandlet og destinasjon for handleturene.

Fra 2023 innhenter SSB data for grensehandel fordelt på varekategorier. Dette betyr en mer detaljert statistikk som ikke bare forteller hvor mye penger nordmenn bruker på grensehandel, men også hva som blir handlet. Tall for grensehandel med varekategorier vil bli publisert kvartalsvis. 

Den nye undersøkelsen er basert på månedlige datainnsamlinger som sammenstilles til kvartalsestimater. Den tidligere undersøkelsen var basert på kvartalsvis datafangst. Dette betyr hyppigere datainnsamling med en kortere referanseperiode, noe som vil være mindre utfordrende for de som skal svare på spørsmål om grensehandel. Et webskjema som respondentene skal fylle ut selv, erstatter telefonintervju.

I tillegg har den nye undersøkelsen et større utvalg, fra 2000 personer i kvartalet til 4000 personer i måneden. I januar og februar 2023 bestod utvalget av 2000 personer, men ble utvidet fra og med innsamlingen for mars og utvidelsen av utvalget er permanent.

Se "Om statistikken" for grensehandel for flere detaljer om metoden som brukes.