Nordmenn brukte 6,8 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i årets tre første kvartaler viser nye tall fra statistikken for Grensehandel. Samtidig dro vi på 3,6 millioner Alle turer til utlandet uten overnatting uansett formål. Dette innebærer at yrkes- og forretningsreiser, pendling eller en reise på fritiden over grensen og vi handlet for i gjennomsnitt 1892 kroner på hver tur.

– I årets 1. kvartal handlet vi for 1,9 milliarder kroner i på dagsturer til utlandet. 2. kvartal inneholdt påske og mange helligdager og grensehandelen økte til 2,6 milliarder kroner. I tredje kvartal gikk handlebeløpet noe ned og endte på 2,3 milliarder, sier seniorrådgiver Guro Henriksen i SSB.

Figur 1. Handlebeløp på dagsturer til utlandet. Millioner kroner. 1., 2. og 3 kvartal 2023

Fra 1. januar 2023 endret SSB metode for å samle inn data til grensehandelsundersøkelsen. Det betyr at tall som er publisert fra og med 2023 ikke lenger er direkte sammenliknbare med tall som ble publisert før årsskiftet. Hyppigere datainnsamling og større utvalg gir bedre informasjon om hva nordmenn grensehandler og sikrer bedre kvalitet på tallene. Forbedringen av undersøkelsen har nå gitt oss informasjon som tyder på at vi tidligere kan ha overestimert grensehandelen noe. Av den grunn blir usikkerheten stor om man sammenligner perioder før og etter omleggingen av statistikken. Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse og det er alltid knyttet en viss feilmargin til disse. Feilmarginen er publisert i en egen faktaboks under artikkelen.

Dette la vi i handlekurven 

– Nordmenn brukte helt klart mest penger på mat og dagligvarer når de grensehandlet. I perioden januar til og med september i år, brukte vi 2,9 milliarder kroner på denne varegruppen og det tilsvarer 43 prosent av grensehandelen, sier Guro Henriksen.

Handlekurven inneholder også en stor andel varer som er høyt avgiftsbelagte i Norge. Alkohol utgjør 13 prosent av handlekurven, hvorav 8 prosent er vin og brennevin og 5 prosent er alkoholholdig øl og sider. 5 prosent av grensehandelen ble brukt på snus og 5 prosent ble brukt på sigaretter og tobakk. Brus og mineralvann er populære varer for nordmenn på grensehandel. Brus utgjorde 7 prosent av all grensehandelen, mens sjokolade og godteri utgjorde 4 prosent.

– Nordmenn brukte i tillegg 721 millioner kroner på kafe- og restaurantbesøk og andre tjenester når de reiste på dagsturer til utlandet og det meste av dette ble brukt på serveringssteder, sier Guro Henriksen.

Figur 2. Varegrupper i handlekurven. 1. – 3. kvartal 2023. Millioner kroner

Andre varer omfatter klær og sko, kosmetikk, hygiene- og apotekvarer, drivstoff og ikke spesifiserte varer.

14,3 prosent prisvekst på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i Sverige

En stor del av grensehandelen på dagsturer til utlandet består av dagligvarer, og den klart viktigste handelsdestinasjonen er Sverige. For perioden januar til og med september i fjor til samme periode i år, steg prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 14,3 prosent i Sverige viser tall fra det svenske statikkbyrået SCB (scb.se). Til sammenlikning steg prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i Norge med 10,1 prosent, viser tall fra den norske konsumprisindeksen.

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg. Denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Grensehandelen estimeres til 6,8 milliarder kroner i årets tre første kvartal. Beregninger av utvalgsusikkerheten viser at den verdien vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor intervallet: 6,10 til 7,56 til milliarder kroner.

Fra 1. januar 2023 endret SSB metode for å samle inn data til grensehandelsundersøkelsen. Den nye datafangsten fanger opp flere og mer detaljert informasjon rundt grensehandelen.

Tidlige kartla SSB samlet handlebeløp og antall dagsturer til utlandet hvert kvartal. I tillegg ble det publisert årlige tall for bostedsregion for de som grensehandlet og destinasjon for handleturene.

Fra 2023 innhenter SSB data for grensehandel fordelt på varekategorier. Dette betyr en mer detaljert statistikk som ikke bare forteller hvor mye penger nordmenn bruker på grensehandel, men også hva som blir handlet. Tall for grensehandel med varekategorier vil bli publisert kvartalsvis. I tillegg vil det publisert årlige tabeller med bostedsregion og handledestinasjon som tidligere år.

Den nye undersøkelsen er basert på månedlige datainnsamlinger som sammenstilles til kvartalsestimater. Den tidligere undersøkelsen var basert på kvartalsvis datafangst. Dette betyr hyppigere datainnsamling med en kortere referanseperiode, noe som vil være mindre utfordrende for de som skal svare på spørsmål om grensehandel. Et webskjema som respondentene skal fylle ut selv, erstatter telefonintervju.

I tillegg har den nye undersøkelsen et større utvalg, fra 2000 personer i kvartalet til 4000 personer i måneden. I januar og februar 2023 bestod utvalget av 2000 personer, men ble utvidet fra og med innsamlingen for mars og utvidelsen av utvalget er permanent.

Se "Om statistikken" for grensehandel for flere detaljer om metoden som brukes.