Nye tall fra statistikken Grensehandel viser at nordmenn handlet for 3,6 milliarder kroner på dagsturer over grensen i løpet av april, mai og juni i år.

Når Norge innførte strenge koronatiltak i mars i 2020 førte dette til bråstopp i grensehandelen. Da alle restriksjoner ble fjernet i midten av februar i år, ble det satt fart i grensehandelen igjen. Grensehandelen i 2. kvartal i år var på tilsvarene nivå som det var for 2. kvartal i årene fra 2016 til og med 2018. I 2. kvartal 2019 var grensehandelen på litt over 4 milliarder kroner.

– Dette var det første kvartalet som ikke var preget av reiserestriksjoner i forbindelse med koronautbruddet siden slutten av 2019. Grensehandelen har raskt tatt seg opp på samme nivå som i årene før pandemien, sier rådgiver Kristin Aasestad i SSB.

I takt med at grensehandelen har tatt seg opp etter at reiserestriksjonene ble opphevet, ser vi at varehandelsindeksen viser en nedgang i det norske omsetningsvolumet for dagligvarebransjen og butikksalg av alkohol.

Figur 1. Grensehandel 2. kvartal 2012 – 2022. Millioner kroner¹

¹ Rettet 26. august 2022, kl. 10:00.

Like handleturer som før pandemien

I løpet av april, mai og juni i år, dro nordmenn på omtrent 2,3 millioner grensehandelsturer som ikke er så langt fra nivået i 2. kvartal 2019. Da var antall handleturer på 2,6 millioner. Vi handlet i gjennomsnitt for rundt 1 570 kroner på hver handletur i 2. kvartal 2022 som er om lag det samme som i 2. kvartal 2019.

Undersøkelsen er basert på telefonintervjuer med et representativt utvalg av befolkningen. En slik intervjuundersøkelse basert på et utvalg har betydelig usikkerhet. Usikkerhet i estimatene skyldes at vi kun intervjuer en liten del av befolkningen, men også at det kan være vanskelig for respondentene å gi gode anslag på deres forbruksutgifter på dagsturer til utlandet. Se egen artikkel for mer om hvordan SSB måler grensehandelen.