I løpet av januar, februar og mars i år brukte nordmenn 26 prosent mer på grensehandel sammenliknet med samme periode i fjor, viser nye tall fra Grensehandelsundersøkelsen.

Vi dro på 1,23 millioner Alle turer til utlandet som er uten overnattinger uansett formål. Dette omfatter yrkes- og forretningsreiser, pendlereiser og en reise på fritiden. over grensen i løpet av første kvartal i år. Dette er 327 000 flere enn på samme tid i fjor.

– Påsken er høytid, også for grensehandel. Mange nordmenn tok turen over grensen for å handle både før, og i løpet av påsken. Årets påske var i 1. kvartal, mens den i fjor falt i 2. kvartal. Påskens plassering er derfor en viktig årsak til hvorfor grensehandelen var høyere i 1. kvartal i år sammenliknet med i fjor, sier seniorrådgiver Guro Henriksen i SSB.

Figur 1. Handlebeløp og antall dagsturer til utlandet. 1. kvartal 2023 og 2024

Nordmenn grensehandlet mat- og dagligvarer for mer enn 1 milliard kroner i 1. kvartal

Vi handlet for i gjennomsnitt 1 939  kroner på hver tur over grensen i 1. kvartal i år, og vi brukte mest penger på mat- og dagligvarer.

Nordmenn handlet mat- og dagligvarer for litt over 1 milliard kroner. Dette tilsvarte 44 prosent av all grensehandel.

Alkohol utgjorde 13 prosent av handlekurven, hvorav 7 prosent var vin og brennevin og 6 prosent var alkoholholdig øl og sider. 5 prosent av grensehandelen ble brukt på snus, og 7 prosent ble brukt på sigaretter og tobakk. Brus og mineralvann er populære varer for nordmenn på grensehandel. Brus utgjorde 7 prosent av all grensehandelen, mens sjokolade og godteri utgjorde 5 prosent.

– I tillegg til å handle tar mange seg også tid til et kafé- eller restaurantbesøk eller til en frisørtime. Nordmenn brukte 204 millioner kroner på kafé- og restaurantbesøk og andre tjenester når de var på dagsturer til utlandet, sier Henriksen.

– Selv om handlebeløpet som er brukt på de ulike varekategoriene har økt for alle varegrupper fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024, er sammensetningen av varekurven ganske lik mellom de to periodene, fortsetter Henriksen. 

Figur 2. Varegrupper i handlekurven 1. kvartal 2023 og 2024. Millioner kroner

 

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg. Denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Grensehandelen estimeres til 2,4 milliarder kroner i årets første kvartal. Beregninger av utvalgsusikkerheten viser at den verdien vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor intervallet: 2 til 2,8 til milliarder kroner.

Fra 1. januar 2023 endret SSB metode for å samle inn data til grensehandelsundersøkelsen. Det betyr at tall som er publisert fra og med 2023 ikke lenger er direkte sammenliknbare med tall som ble publisert før årsskiftet. Hyppigere datainnsamling og større utvalg gir bedre informasjon om hva nordmenn grensehandler og sikrer bedre kvalitet på tallene. Forbedringen av undersøkelsen har nå gitt oss informasjon som tyder på at vi tidligere kan ha overestimert grensehandelen noe. Av den grunn blir usikkerheten stor om man sammenligner perioder før og etter omleggingen av statistikken. Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse og det er alltid knyttet en viss feilmargin til disse. Feilmarginen er publisert i en egen faktaboks under artikkelen.