I løpet av juli, august og september grensehandlet nordmenn for 3,3 milliarder kroner. Dette er 2 milliarder kroner mer enn vi brukte på grensehandel på samme tid i fjor, og tilsvarer en økning på 159 prosent.

Da pandemien traff Norge i begynnelsen av 2020, ble det innført strenge koronatiltak som førte til bråstopp i grensehandelen. Lettelser i reiserestriksjonene utover sommeren og høsten i fjor satte fart i grensehandelen igjen, men det var først i 3. kvartal i år at nivået på grensehandelen begynte å nærme seg samme nivå som før pandemien.

– Grensehandelen i 3. kvartal i år var fremdeles 52 prosent lavere enn i samme kvartal i 2019, året før korona. Men grensehandelen var spesielt høy i 2019, og nivået vi ser nå ligger nær nivåene fra årene før 2019, sier seniorrådgiver Kristin Aasestad i SSB.

Figur 1. Grensehandel i millioner kroner. 3. kvartal 2017 til 2022

Vi handlet sjeldnere, men brukte mer penger

I 3. kvartal reiste nordmenn på litt over 1,8 millioner dagsturer til utlandet. Sammenliknet med 3. kvartal i fjor var det en økning på 104 prosent, men sammenliknet med årene før pandemien er det et stykke til vi er på samme nivå for antall handleturer til utlandet.

–  Vi begynner å nærme oss samme nivå på grensehandelen i kroner som før pandemien, men vi drar på litt færre turer. Dette betyr at nordmenn bruker mer penger på hver handletur over grensen enn vi gjorde før pandemien, sier Kristin Aasestad.

Inflasjonen i Sverige steg med 10,8 prosent fra september i fjor til september i år, viser tall fra det svenske statikkbyrået (scb.se). Spesielt høy var veksten i matvareprisene som økte med 16 prosent i september sammenlignet med september i fjor.

På en handletur i 3 kvartal i år, brukte nordmenn i gjennomsnitt 1766 kroner. I årene før pandemien brukte vi mellom 1500 og 1600 kroner per tur.

Figur 2. Antall dagsturer uten overnattinger til utlandet i 1000 og gjennomsnittlig handlebeløp per tur i kroner. 3. kvartal 2017–2022
Figur 2. Antall dagsturer uten overnattinger til utlandet i 1000 og gjennomsnittlig handlebeløp per tur i kroner. 3. kvartal 2017-2022. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren

Innholdet i figuren er omtalt i avsnittet ovenfor. Se også tabell til figuren

Grensehandelen estimeres i 3. kvartal 2022 til 3,3 milliarder kroner. Beregninger av utvalgsusikkerheten viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor intervallet: 2,8 til 3,7 milliarder kroner.

Se egen artikkel for mer om hvordan SSB måler grensehandelen.