Nye tall fra statistikken om Utenrikshandel med varer viser at eksportverdien for januar 2023 endte på 175,9 milliarder kroner. Dette tilsvarer verdien i januar i fjor, men er hele 63,9 milliarder kroner lavere enn i foregående måned.

– Nedgangen i eksporten skyldes i stor grad prisnedgang for energivarer som naturgass og elektrisk strøm, selv om det i historisk perspektiv fortsatt er høye priser, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Flere forhold har gjort at prisene på energivarer har gått noe ned i det siste. Lavere eksportpriser på gass for norske produsenter, og lavere strømpriser som følge av mildt vær og høy kraftproduksjon i januar er noen av årsakene til nedgangen, skriver SSBs produsentprisindeks.

I januar 2023 ble det importert varer for 73,1 milliarder kroner. Dermed endte Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. i årets første måned på 102,8 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 3,3 prosent fra samme måned i fjor og hele 30,9 prosent fra desember 2022.

Norges Banks importveide kronekurs (I44) (norges-bank.no) viser en svekkelse av kronen på 5,6 prosent fra januar 2022, mens SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands viser en økning i importprisene for samme måned på hele 11,9 prosent.

Figur 1. Handelsbalansen

Ny elbilavgift bremser bilimporten

Det ble importert 10 084 HS varenummer som starter med 8703 bortsett fra 87031001 og 87031002 i årets første måned, det laveste siden juni 2020.

– Det er ikke blitt importert så få personbiler siden nedstengningen i begynnelsen av pandemien. Dette har nok en sammenheng med den høye bilimporten i siste kvartal 2022 før de nye bilavgiftene skulle tre i kraft på nyåret, sier seksjonssjef Therese Vestre.

I fjerde kvartal 2022 ble det importert nærmere 75 000 personbiler. Til sammenligning var tallet 52 000 for samme periode året før.

Olje- og gassprisene drar i forskjellige retninger

I januar 2023 var det en nedgang i prisen på naturgass sammenlignet med desember 2022, og samme periode i fjor. Eksportverdien av naturgass endte på 76,8 milliarder kroner i januar 2023, en nedgang på hele 43,0 prosent fra måneden før. Dette er også en nedgang på 15,9 prosent fra januar 2022. Det ble utført 10,4 milliarder standard kubikkmeter med naturgass i gassform i januar, en nedgang på 0,8 prosent fra januar i fjor.

Det ble utført råolje til en verdi på 45,9 milliarder kroner i januar i år, 21,6 prosent mer enn samme periode året før. Det ble også eksportert 55,1 millioner fat med råolje, en økning på 16,1 prosent fra januar 2022. Oljeprisen endte på 833 kroner per fat i januar, som er en økning på 34 kroner fatet fra måneden før. Økningen skyldes primært svekket krone mot dollar i januar.

Figur 2. Eksport av råolje
Figur 2. Eksport av råolje. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren

Figuren viser utviklingen i antall eksporterte fat og pris per fat råolje fra 2018 til 2023. Oljeprisen økte fra 544 kroner per fat i januar 2018 til 833 kroner per fat i januar 2023. Det ble utført 40 millioner fat råolje i januar 2018 mot 55 millioner fat i januar 2023.

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Fortsatt høy fastlandseksport

Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer endte på 52,6 milliarder kroner i januar 2023, 13,0 prosent mer enn samme måned i fjor. Prisene på våre viktigste eksportprodukter holder seg fortsatt høye, hvor SITC-gruppe 03 påvirker denne utviklingen mest.

For januar 2023 endte fiskeeksporten på 12,2 milliarder kroner, som er 22,0 prosent mer enn samme måned i fjor. Dette er den høyeste eksportverdien som er målt i en januar måned i løpende kroner. Rekordhøye priser driver denne utviklingen, spesielt for viktige fiskearter som laks og torsk.

– USA var det største markedet for norsk fiskeeksport i januar målt i verdi. Sist gang det var tilfelle var i april 1989. Verdien økte med 44,2 prosent fra januar i fjor, og ble med dette det landet som viste til størst vekst i eksportverdien, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Utførsel av Summen av SITC-gruppe 67, 68 og 69 endte med en verdi på 8,8 milliarder kroner for januar 2023, bare 1 prosent mer enn samme måned i fjor. Aluminium er det metallet vi eksporterer mest av, og stod for 2,9 milliarder kroner.

Vi utførte SITC-gruppe 334, varer som diesel, bensin og fyringsolje, for 4,5 milliarder kroner i januar 2023. Dette er det laveste siden juli i fjor, men en oppgang på 41,2 prosent sammenlignet med januar i fjor.

Figur 4. Fastlandseksport