Ferske tall for statistikken utenrikshandel med varer viser at Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. endte på 44,2 milliarder kroner i juni i år. Dette er en nedgang på 60,2 prosent fra i fjor, men en 7,9 prosent økning fra mai i år. 

Vareeksporten endte på 137,3 milliarder kroner i juni 2023, en oppgang på 1,8 prosent fra mai, men en nedgang på 31,3 prosent fra juni i fjor. I historisk sammenheng er eksporten fortsatt høy. Særlig naturgass, men også råolje kan vise til lavere eksportverdier sammenlignet med juni i fjor.

– Verdien av naturgasseksporten falt med 67,3 prosent mot juni i fjor. Dette skyldes primært at det i fjor var ekstraordinært høye gasspriser. Nå ser vi at prisen er tilbake på nivået vi så høsten 2021, sier seksjonssjef Therese Vestre. 

Den importveide kronekursindeksen (norges-bank.no) Norges Banks valutakursindeks er en nominell effektiv kursindeks som viser utviklingen til NOK mot valutaene til Norges viktigste handelspartnere. Indeksen er satt lik 100 i 1995. Stigende indeksverdi betyr en svekket krone.  fra Norges Bank viser at kronen har svekket seg med 8,6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. En svekket norsk krone virker positivt inn for eksportrettet industri.

Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. styrket seg med 10,5 prosent, og endte på 62,9 milliarder kroner i juni. Størst oppgang er det i verdien av fiskeeksporten som økte med 19,3 prosent. 

Importen av varer økte med 4,7 prosent og endte på 93,2 milliarder kroner i juni. 

Figur 1. Handelsbalansen

Oppgang i gassprisen for første gang på seks måneder

Verdien av naturgasseksporten endte på 30,8 milliarder kroner i juni, en nedgang på hele 67,3 prosent fra juni 2022. Det er en kraftig nedgang i gassprisen fra juni i fjor. Prisen er imidlertid noe høyere enn mai i år. Lavere utført volum gjør likevel at verdien av gasseksporten går ned fra foregående måned. 

Det er vanligvis nedgang i etterspørselen etter naturgass i sommermånedene på grunn av mindre behov for gass til fyring. Naturgass benyttes også til nedkjøling, og en varmere sommer gir økt etterspørsel etter gass. 

– Økt etterspørsel og uplanlagt forlengelse av vedlikehold på norsk sokkel bidrar til at gassprisene i juni økte for første gang på seks måneder, sier seksjonssjef Therese Vestre.  

Det ble utført 7,3 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i juni, en nedgang på 21,5 prosent fra juni i fjor og 12,4 prosent fra mai i år. Nedgangen skyldes vedlikehold som vanligvis foregår om sommeren. Dette ble utsatt i 2022 for å kunne levere mest mulig gass til Europa. 

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Lavere eksportverdi for råolje

Det ble eksportert råolje for 43,1 milliarder kroner i juni, en nedgang 9,2 prosent sammenlignet med juni 2022. Prisen per fat råolje endte på 795 kroner i juni, 413 kroner lavere enn i samme måned i fjor og 4 kroner lavere enn i mai. Eksportverdien er imidlertid 8,0 prosent høyere enn i foregående måned, og skyldes at volumet økte med 8,6 prosent i perioden. 

Det ble eksportert 54,2 millioner fat råolje i juni, en oppgang på 37,9 prosent fra juni i fjor. Den store økningen skyldes at produksjonen i juni i fjor var lav grunnet vedlikehold. Økt produksjonskapasitet på Johan Sverdrup-feltet i 2023 bidrar også til oppgangen.  

– I juni 2022 var prisen på råolje rekordhøy. I tiden etter har prisen gradvis sunket til et lavere nivå. Dette gir en nedgang i verdien av oljeeksporten i juni, til tross for at antall utførte fat har gått kraftig opp, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Figur 3. Eksport av råolje

Figuren viser utviklingen i antall eksporterte fat og pris per fat råolje fra 2018 til 2023. Oljeprisen økte fra 596 kroner per fat i juni 2018 til 795 kroner per fat i juni 2023. Det ble utført 36 millioner fat råolje i juni 2018 mot 54 millioner fat i juni 2023.

Økt fiskeeksport

Fastlandseksporten endte på 62,9 milliarder kroner i juni 2023, en økning på 10,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I juni utgjorde verdien av fiskeeksporten 14,2 milliarder kroner, 19,3 prosent mer enn i juni i fjor og den tredje største eksportverdien for fisk noensinne.  

Det er lakseeksporten som kan vise til størst økning i eksportverdien. Det ble eksportert fersk hel laks for 7,8 milliarder kroner i juni, 20,8 prosent mer enn i juni i fjor. Oppgangen skyldes både høyere pris og volum. I årets seks første måneder er det solgt 2,6 prosent mindre fersk hel laks sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Verdien er 18,3 prosent høyere. 

Figur 4. Fastlandseksport

Rekordhøy importverdi for industrimaskiner

Norge innførte SITC 71-74 til rekordhøye 11,2 milliarder kroner i juni, 37,6 prosent mer enn i juni i fjor.   

– Økte oljeinvesteringer og prisstigning er viktige årsaker til den rekordhøye importverdien for industrimaskiner i juni, sier seksjonssjef Therese Vestre. 

Andre viktige tolvmånedersendringer

  • Det ble innført personbiler til en verdi av 5,5 milliarder kroner i juni, 15,4 prosent mindre enn i tilsvarende periode i fjor. 72,4 prosent av bilimporten i juni var elektriske. 
  • Importen av raffinerte mineraloljeprodukter ble redusert med 37,4 prosent i juni. 
  • Verdien av aluminiumseksporten endte på 4,1 milliarder kroner i juni, 27,8 prosent lavere i fjor. Nedgangen skyldes både lavere pris og volum.

SSB har identifisert mangler i volumtallene for eksport av naturgass fra juli 2021 til mai 2023. Dette påvirker noen av tallene i Utenrikshandel med varer og energibalansen og tabellene vil oppdateres 15. september.