Utanrikshandel med tenester

10193: Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter verdsdel 2012K1 - 2019K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

import/eksport Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

verdsdel

Totalt 10 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 31 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.12.2019
Kontakt
Per Øivind Grindalen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 453
gpe@ssb.no

Therese Løken Vestre, Statistisk sentralbyrå
+47 409 12 293
vlt@ssb.no

Måleenhet
Utanrikshandel (mill. kr):
mill. kr
Utanrikshandel (prosent):
prosent
Referansetid
Utanrikshandel (mill. kr):
Kvartalet
Utanrikshandel (prosent):
Kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken