Utanrikshandel med tenester

10193: Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter verdsdel 2012K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

import/eksport Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

verdsdel

Totalt 10 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 33 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.06.2020
Kontakt
Per Øivind Grindalen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 453
gpe@ssb.no

Therese Løken Vestre, Statistisk sentralbyrå
+47 409 12 293
vlt@ssb.no

Måleenhet
Utanrikshandel (mill. kr):
mill. kr
Utanrikshandel (prosent):
prosent
Referansetid
Utanrikshandel (mill. kr):
Kvartalet
Utanrikshandel (prosent):
Kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

kvartal
2020K1
På grunn av at Storbritannia si utmelding frå EU vart formelt fullført frå og med 1. februar 2020 vart det ei endring i statistikken «utanrikshandel med tenester». Då undersøkinga ikkje måler handelen kvar månad, men for kvartalet som heile, er Storbritannia i statistikken flytta frå regionen «EU-land utanom Norden» til regionen «Europa elles» frå og med 1. kvartal 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken