407545
/utenriksokonomi/statistikker/uhtjenester/kvartal
407545
statistikk
2020-12-03T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
uhtjenester, Utanrikshandel med tenester, import, eksport, ikkje-finansielle føretak, tenestetypar (for eksempel sjøtransport, petroleumstenester, forsking og utvikling), samhandel, næringsgrupper (for eksempel transport, forretningsmessig tenesteyting, bergverksdrift og utvinning)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
true

Utanrikshandel med tenester

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

-3,2

milliarder kroner, tenestebalanse

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak
Milliarder kronerEndring i prosent
3. kvartal 20202. kvartal 2020 - 3. kvartal 20203. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020
Eksport57,7-3,4-14,5
Import60,9-4,9-11,9
 
Milliarder kroner
3. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2019
Tjenestebalanse-3,2-4,3-1,6

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype
3. kvartal 20203. kvartal 2020Endring i prosentEndring i prosent
Millionar kronerAndel2. kvartal 2020 - 3. kvartal 20203. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020
Eksport
Alle tenester57 733100,0-3,4-14,5
Leigearbeid og reparasjonar4 3037,5-13,8-16,5
Petroleumstenester4 6418,0-10,18,1
Byggje- og anleggstenester5310,9-54,9-48,3
Agenturhandel og provisjon4110,7-2,4-5,3
Sjøtransporttenester20 92736,2-2,3-19,2
Luft- og landtransporttjenester1 8083,15,8-52,4
Tenester tilknytt transport og reiseverksemd3 2455,62,6-18,5
Post- og teletenester2 5524,48,519,0
Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr8671,5-4,4-33,2
IT-tenester4 4237,7-4,8-4,1
Forsking og utvikling (FoU)9231,69,55,1
Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester9 63216,7-6,7-12,7
Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport3550,63,8-39,5
Andre tenester3 1155,435,931,4
 
Import
Alle tenester60 903100,0-4,9-11,9
Leigearbeid og reparasjonar5 1708,58,28,9
Petroleumstenester6 58810,8-9,8-10,9
Byggje- og anleggstenester1 0311,724,77,3
Agenturhandel og provisjon4710,85,8-12,0
Sjøtransporttenester7 97413,1-6,3-11,7
Luft- og landtransporttjenester3 6746,0-8,1-14,3
Tenester tilknytt transport og reiseverksemd5 9099,7-4,4-43,8
Post- og teletenester1 6342,70,410,0
Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr3 7946,2-11,5-24,5
IT-tenester8 14813,4-2,28,0
Forsking og utvikling (FoU)8441,4-9,00,4
Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester11 26218,5-7,7-9,4
Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport7431,213,6-20,9
Andre tenester3 6626,0-7,27,4

Tabell 2 
Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring
3. kvartal 2020Endring i prosent
Millionar kronerAndel2. kvartal 2020 - 3. kvartal 20203. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020
Eksport
Alle næringar57 733100,0-3,4-14,5
Bergverksdrift og utvinning3 7996,60,920,6
Industri5 88410,2-9,6-17,0
Byggje- og anleggsverksemd2960,5-16,6-22,1
Varehandel, reparasjon av motorvogner1 8873,322,19,0
Transport og lagring26 83146,5-3,3-20,4
Informasjon og kommunikasjon8 81415,30,19,7
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting7 93113,7-4,3-13,7
Forretningsmessig tenesteyting1 2422,2-21,6-55,5
Andre næringar1 0491,8-9,0-28,0
 
Import
Alle næringar60 903100,0-4,9-11,9
Bergverksdrift og utvinning12 78621,0-12,82,0
Industri6 14310,112,8-0,7
Byggje- og anleggsverksemd9811,615,511,1
Varehandel, reparasjon av motorvogner4 6937,7-3,013,2
Transport og lagring16 46827,0-5,5-23,8
Informasjon og kommunikasjon10 58517,41,612,0
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting6 40210,5-10,0-7,2
Forretningsmessig tenesteyting1 3802,3-17,7-74,7
Andre næringar1 4652,4-7,0-26,4

Tabell 3 
Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype. Siste fem kvartal. Millioner kroner

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype. Siste fem kvartal. Millioner kroner
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2020
Tenestebalanse-1 625,0-4 904,0-3 197,0-4 250,0-3 170,0
 
Eksport
Alle tenester67 52272 01365 66159 76157 733
Leigearbeid og reparasjonar5 1536 5704 5694 9894 303
Petroleumstenester4 2945 0214 9575 1644 641
Byggje- og anleggstenester1 0281 3817951 178531
Agenturhandel og provisjon434670592421411
Sjøtransporttenester25 91025 20023 83221 42520 927
Luft- og landtransporttjenester3 7973 5543 3551 7091 808
Tenester tilknytt transport og reiseverksemd3 9803 4983 6613 1643 245
Post- og teletenester2 1442 4272 4032 3532 552
Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr1 2971 275795907867
IT-tenester4 6125 5525 2974 6454 423
Forsking og utvikling (FoU)8781 1421 230843923
Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester11 03912 39511 22910 3299 632
Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport587521407342355
Andre tenester2 3712 8062 5402 2923 115
 
Import
Alle tenester69 14776 91768 85864 01160 903
Leigearbeid og reparasjonar4 7485 2604 4284 7785 170
Petroleumstenester7 3917 5846 5197 3006 588
Byggje- og anleggstenester9611 3229638271 031
Agenturhandel og provisjon535643495445471
Sjøtransporttenester9 0299 9459 9168 5067 974
Luft- og landtransporttjenester4 2883 8144 1583 9993 674
Tenester tilknytt transport og reiseverksemd10 5129 2939 0056 1825 909
Post- og teletenester1 4861 6211 7901 6281 634
Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr5 0226 3414 2594 2883 794
IT-tenester7 5479 6508 3888 3308 148
Forsking og utvikling (FoU)8411 089785927844
Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester12 43715 35113 84012 20011 262
Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport9391 433804654743
Andre tenester3 4103 5703 5073 9483 662

Tabell 4 
Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring. Siste fem kvartal. Millioner kroner

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring. Siste fem kvartal. Millioner kroner
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2020
Tenestebalanse-1 625,0-4 904,0-3 197,0-4 250,0-3 170,0
 
Eksport
Alle næringar67 52272 01365 66159 76157 733
Bergverksdrift og utvinning3 1503 9803 8603 7663 799
Industri7 0898 9326 4806 5105 884
Byggje- og anleggsverksemd380474392355296
Varehandel, reparasjon av motorvogner1 7311 6831 8191 5461 887
Transport og lagring33 69933 04031 27527 75426 831
Informasjon og kommunikasjon8 0349 5609 0778 8088 814
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting9 19010 1879 4288 2857 931
Forretningsmessig tenesteyting2 7942 1502 1331 5851 242
Andre næringar1 4562 0061 1971 1531 049
 
Import
Alle næringar69 14776 91768 85864 01160 903
Bergverksdrift og utvinning12 53115 55514 59914 66812 786
Industri6 1876 8587 1545 4446 143
Byggje- og anleggsverksemd8831 355845849981
Varehandel, reparasjon av motorvogner4 1474 5134 9544 8394 693
Transport og lagring21 60522 27019 18617 43016 468
Informasjon og kommunikasjon9 45112 50610 42610 41810 585
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting6 8997 7696 7747 1106 402
Forretningsmessig tenesteyting5 4534 0243 3131 6771 380
Andre næringar1 9912 0691 6091 5751 465

Tabell 5 
Endring frå førre publisering etter import/eksport, næring (SN2007) og tid. Prosent

Endring frå førre publisering etter import/eksport, næring (SN2007) og tid. Prosent
2. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
Import
Alle næringar-1,0-0,9-0,6-1,4-1,3
Bergverksdrift og utvinning0,00,00,0-0,11,7
Industri0,00,00,23,5-7,7
Byggje- og anleggsverksemd0,00,00,0-0,8-1,9
Varehandel, reparasjon av motorvogner-0,1-0,10,0-2,0-2,4
Transport og lagring-3,1-2,6-2,5-0,1-0,6
Informasjon og kommunikasjon0,00,00,0-4,82,1
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting-0,4-0,41,4-4,9-7,2
Forretningsmessig tenesteyting0,00,00,0-4,5-1,7
Andre næringar0,00,00,0-0,3-3,5
 
Eksport
Alle næringar-0,1-0,2-0,2-3,2-2,8
Bergverksdrift og utvinning0,00,00,0-0,1-1,5
Industri-0,7-1,3-1,5-14,6-1,3
Byggje- og anleggsverksemd0,00,00,0-0,5-0,5
Varehandel, reparasjon av motorvogner0,00,00,0-1,10,8
Transport og lagring0,00,00,00,6-0,4
Informasjon og kommunikasjon0,00,00,0-2,7-3,4
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting-0,3-0,20,0-6,0-12,8
Forretningsmessig tenesteyting0,00,00,0-13,6-0,4
Andre næringar0,00,00,00,05,7

Om statistikken

Statistikken Utenrikshandel med tenester viser norske ikkje-finansielle føretak sine inntekter ved eksport av tenester til utlandet, og utgifter ved import av tenester frå utlandet. Tala vert innhenta som ei kvartalsvis utvalsundersøking. 

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Import:
Føretaka sine utgifter til kjøp av tenester frå utanlandske leverandørar i samband med import av dei ulike tenestene. Tenestene kan anten verte levert i Noreg eller utlandet.

Eksport:
Føretaka sine inntekter frå sal av tenester til utanlandske kundar i samband med eksport av de ulike tenestene. Tenestene kan anten verte levert i Noreg eller utlandet.


Konserninterne tenester:
Tenestehandel med utanlandske einingar innan same konsern skal førast som eigne postar, og rapporterast som "herav eksport av konserninterne tenester" og "herav import av konserninterne tenester" under kvar einskild tenestetype. Med konsern vert det i denne samanhengen meint einingar som står i relasjon til kvarandre, som til dømes morselskap, dotterselskap, søsterselskap, dotterdotterselskap etc.

 • Morselskap er eit selskap som, direkte eller indirekte, har kontroll over dei andre einingane innan konsernet.
 • Dotterselskap er eit selskap der morselskapet har direkte kontroll.
 • Dotterdotterselskap er eit selskap der eit dotterselskap har direkte kontroll, medan morselskapet har indirekte kontroll.
  Med kontroll vert det her meint meir enn 50 prosent eigardel i eit anna selskap.

Land:
Import: Registreringslandet til den utanlandske leverandøren.
Eksport: Registreringslandet til den utanlandske kunden.

Beløp i NOK 1000:
Alle tall skal rapporterast i heile 1000 NOK.

Standard klassifikasjonar

Næring:
Til og med publiseringa for året 2009 vart statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering 2002 (SN2002) som standard klassifikasjon for bedrifter og føretak innan ulike næringar. Denne standarden var ei norsk tilpassing av Eurostat sin NACE Rev 1.1. Frå og med statistikken for året 2010 vart Standard for næringsgruppering 2007 (SN2007) teken i bruk. SN2007 samsvarar med EU sin standard, NACE Rev. 2, og utgjer grunnlaget for klassifisering av einingar etter viktigaste aktivitet i Bedrifts- og føretaksregisteret. Bruk av felles standardar er viktig innanfor økonomisk statistikk då dette gjer det mogleg å samanlikne og analysere statistiske data på tvers av landegrenser og over tid.

Tenestetype:
Fylgjer EU sin produksjonsstandard Classification of Products by Activity (CPA).

Land:
Fylgjer den internasjonale standarden ISO-3166 (alfa-2).

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Utanrikshandel med tenester
Emne: Utenriksøkonomi

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for utenrikshandelstatistikk

Regionalt nivå

Statistikken syner ikkje-finansielle føretak sin tenestehandel med utlandet.

Kor ofte og aktualitet

Statistikken vert samla inn kvart kvartal, og syner ikkje-finansielle føretak sine inntekter og utgifter i samband med eksport og import av tenester til/ frå utlandet. Frå 2006 til og med 2010 vart statistikken publisert årleg, og frå 1 kvartal 2011 vart statistikken publisert kvartalsvis.

Internasjonal rapportering

Statistikken inngår som ein del av grunnlaget for utanriksrekneskapen og nasjonalrekneskapen, og er med i grunnlaget for rapporteringa til internasjonale organisasjonar som IMF, OECD og Eurostat.

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Rådata og behandla data vert langtidslagra hos Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Føremål og historie

Statistikken vart etablert i 2005 då Noregs Bank la ned valutastatistikken som tidlegare var ein del av grunnlaget for utarbeidinga av utanriksrekneskapen.

Føremålet med statistikken over utanrikshandel med tenester er å gje ei oversikt over tenestestraumen mellom Noreg og utlandet. Norske føretak sine inntekter ved eksport av tenester til utlandet, og utgifter ved import av tenester frå utlandet, er sentrale storleikar i det samfunnsøkonomiske biletet, både for å forklare strukturelle endringar, og for å overvake konjunkturane.

Brukarar og bruksområde

Statistikken er ein viktig del av grunnlaget for prognose- og analysearbeid utført av organisasjonar, offentlege myndigheiter, forskingsinstitusjonar og andre. Internasjonale organisasjonar, som FN sitt statistiske kontor, EU sitt statistiske kontor (Eurostat) og andre, gjer bruk av opplysningane som statistikken gjev. Den er bygd opp som ein del av eit nasjonalt og internasjonalt statistikksystem og nyttast og ved utarbeiding av nasjonalrekneskap og utanriksrekneskap. I tillegg kan statistikken til ein viss grad brukast av næringslivet som grunnlag for data til planlegging av produksjon, marknadsføring og sal.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no  etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen.  Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre likebehandling av brukarane.

Samanheng med annan statistikk

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak er ei viktig kjelde for eksport og import av tenester i nasjonalrekneskapen og utanriksrekneskapen. Til og med år 2004 vart tal frå Noregs bank sin valutastatistikk nytta i utanriksrekneskapen. Frå og med år 2005 var det ein overgong til å nytte data innhenta gjennom kvartalsvis rapportering av utanrikshandel med tenester.

Eksport og import av tenester i nasjonalrekneskapen (og utanriksrekneskapen) er meir omfattande enn berre tenestehandelen i ikkje-finansielle føretak. Nasjonalrekneskapen (og utanriksrekneskapen) dekkjer tenestehandel som alle innanlandske sektorar har med utlandet. Dette gjeld i tillegg til ikkje-finansielle føretak også finansielle føretak, hushald, ideelle organisasjonar og offentleg forvaltning. I tillegg til denne skilnaden i omfang er det einskilde definisjonsmessige skilnadar. Dei viktigaste er at nasjonalrekneskapen (og utanriksrekneskapen)

 • inkluderar verdien av godsfrakter i samband med import av varer i vareverdien (CIF-verdi), og ikkje via tenesteundersøkinga,
 • inkluderar verdien av norske rederi sine frakter i samband eksport av varer fra Noreg uavhengig av kven som betalar for oppdraget, medan utenrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak inkluderar berre slike frakter dersom ein utlending betalar for frakta
 • bereknar import og eksport av forsikringstenester som ein del av premiebetalingane
 • inkluderar konvensjonelle berekningar av import og eksport av indirekte målte banktenester (rentemarginar)
 • omdefinerar einskilde vareprodukt til tenester dersom vareverdien er dominert av eit tenestepåslag
 • inkluderar konvensjonelt berekna eksport- og importstraumar i tråd med Noreg sin eigardel i det fellesnordiske flyselskapet SAS.

Ein annan skilnad er at fraktinntekter i utanriks sjøfart i utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle foretak vert fordelt på land med utgangspunkt i betalingsstraumar, medan det i utanriksrekneskapen er nytta informasjon om skipa sine bevegelsar (anløpsstatistikk).

Alle desse forholda inneber at tala i statistikken over utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak ikkje er direkte samanliknbare med tala for eksport og import av tenester i utanriks- og nasjonalrekneskapen sine tabellar.

Lovheimel

Statistikklova §§ 2-1 og 2-2 og 2-3 (tvangsmulkt).

EØS-referanse

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 184/2005 - endret ved forordning nr. 602/2006 og 707/2009 med forpliktingar etter EU-forordningar for datafangst og oversending av data til EU sitt statistiske kontor, Eurostat.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfattar tenestehandel med utlandet, og vert samla inn på kvartalsvis og t.o.m år 2008 også på årleg basis ved undersøkingar retta mot norske føretak innan ikkje-finansiell sektor.

Føretak er juridiske personar som produserar varer og tenester for sal i eit marked. Populasjonen som dannar grunnlag for utvalet byggjer på opplysningar frå Virksomhets- og føretaksregisteret, og vert oppdatert ved bruk av ulike administrative register, bl.a. Skatteetaten sitt Valutaregister, samt informasjon som vert samla gjennom kontakt med større oppgåvegjevarar og opplysningar i media.

Datakjelder og utval

Grunnlaget for statistikken er rapporterte opplysningar frå ikkje-finansielle føretak som er med i den kvartalsvise undersøkinga.

Populasjon
Populasjonen til undersøkelsen om utanrikshandel med tenester for ikkje–finansielle føretak tek utgangspunkt i alle føretak. Sidan mange føretak ikkje har tenestehandel med utlandet, er det gjort ei begrensning av populasjonen slik at føretak med svært liten eller ingen tenestehandel med utlandet vert fjerna.

Føretaka ein då står tilbake med skal tilfredsstille eitt av følgjande fem kriteriar for å kunne inkluderast i denne svært begrensa populasjonen:

 • Total utgåande- eller inngåande transaksjonar over NOK 500 000, eller utgåande transaksjonar for tenesteimport over NOK 50 000 i Valutaregisteret
 • Føretaket er eit FATS-føretak
 • Føretaket har vore med i utvalet i minst 4 år og har hatt tenestehandel
 • Føretak innan bergverksdrift og utvinning som har felles momsnummer med føretak som tilfredsstiller det første kriteriet
 • Føretaket høyrer til næringa utanriks sjøfart og har omsetning over NOK 5 000 000

Når vi fjernar alle føretak som ikkje tilfredsstiller minst eitt av dei fem kriteria står ein tilbake med rundt 33 000 føretak.

Populasjonen omfatter følgande sektorar i institusjonell sektorgruppering:

 • 1110 - Statens forretningsdrift
 • 1120 - Statleg eide føretak
 • 1510 - Kommunal forretningsdrift
 • 1520 - Sjøvstendige kommuneføretak
 • 2100 - Private føretak med begrensa ansvar
 • 2300 - Personlege føretak
 • 2500 - Private produsentorienterte organisasjonar utan profittføremål
 • 8200 - Personlege næringsdrivande
 • 4900 - Øvrige finansielle føretak utanom forsikring - kun enkelte undegrupper

Stratifiseringa er gjort utifrå eit ønskje om å dele opp populasjonen i mest mogleg homogene grupper. Dvs. gruppering slik at tenestehandelen er mest mogleg lik innad i gruppa, og slik at det er ulikheit i tenestehandelen mellom gruppene.  Dei ulike strata er definert ved hjelp av næring, kor viktig næring er for tenestehandel, tal frå valutaregisteret og inndeling etter "FATS/ikkje-FATS"-føretak.

Frå populasjonen er det trekt eit utval føretak stratifisert enkelt tilfeldig. For å fordele utvalget mellom strata er det nytta optimal allokering.

Utvalet fordelar seg på fullteljingsføretak, og føretaka som vert trekt tilfeldig.  Dei føretaka som er fulltelt høyrer til ei gruppe der ein reknar som svært sikkert at dei har tenestehandel med utlandet.

Delen av utvalet som er tilfeldig trekt blei i 2016 redusert med vel 20 prosent for å imøtekome kravet om redusert rapporteringsbyrde for mellomstore og mindre føretak. Dette inneber at det totale utvalet no er på vel 2 700, herav 700 fullteljing.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Data vert henta inn ved elektronisk innrapportering og filuttrekk via Altinn (tidlegare via SSB sin rapporteringskanal IDUN) . Oppgåvegjevarane mottek førespurnad om rapportering ved utgongen av teljingstidspunktet (kvart kvartal), og har ein frist på 25 dagar til å rapportere. Føretaka skal rapportere alle verdiar i heile 1 000 NOK.

Innsamla data vert kontrollert i samband med mottaket, vidare gjennomgår innsamla data kontrollar mellom tal for ulike periodar, mot rekneskapsopplysningar og andre kjelder, og ved einskilde typar feil vert oppgåvegjevar kontakta.

Tenestehandelen vert estimert ved å bruke ein stratifisert ekspansjonsestimator. Denne estimatoren er laga på følgjande måte:

 1. Innan kvart stratum bereknar ein gjennomsnittlig rapportert eksport/import (dvs. basert på utvalget)
 2. På bakgrunn av at utvalet er trekt stratifisert enkelt tilfeldig, vil desse gjennomsnitta kunne være gode anslag på dei faktiske gjennomsnitta i dei ulike strata. Eventuelle ekstremobservasjonar vert heldne utanfor berekninga av gjennomsnitta
 3. Innan kvart stratum multipliserar vi dei bereka gjennomsnitta med antal føretak i stratumet (i den begrensa populasjonen). Dette vert eit estimat på total eksport/import i stratumet.

Sesongjustering

Ikkje relevant.

Konfidensialitet

Tal vert ikkje offentleggjort dersom dette medfører fare for identifisering, det vil seie at talet kan førast tilbake til oppgåvegjevar. I praksis tyder dette at det må vere minst 3 oppgåvegjevarar bak eit publisert tal. I tillegg skal ikkje eit føretak stå bak over 90 %, og dei to største føretaka skal ikkje ha over 95 % av tenenestehandelen, i ein publisert størrelse.

Samanlikningar over tid og stad

Storbritannia si utmelding frå EU vart formelt fullført frå og med 1. februar 2020. Då undersøkinga ikkje måler handelen kvar månad, men for kvartalet som heile, er Storbritannia flytta frå regionen «EU-land utanom Norden» til regionen «Europa elles» frå og med 1. kvartal 2020.

Med verknad frå 1. kvartal 2019 vart det oppretta ein eigen tenestetype for «IT-relaterte lisensavgifter», som vil påvirke den eksisterande posten «Utleie/ leie av royalties og lisensrettigheter». Dette gjer at tal for eksport/ import «IT-tenester» og eksport/ import «Andre tenester» ikkje kan samanliknast direkte med tidlegare publiseringar.

Det er i forbindelse med 1.kvartal 2017 gjort ei endring i samanstillinga av tenestetypar. Tenestegrupperinga jarnbane- og landtransporttenester er slegen saman med lufttransporttenester til ei ny gruppering: luft- og landtransporttenester. Dette gjeld tabell 2 og 4, som gjev utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype. I statistikkbanktabellen 10192 er endringane lagde inn attende til 1. kvartal 2015. Dette gjer at tala ikkje er direkte jamførande med tidlegare utgjevingar.

Statistikken har og gjennomgått ei metodeomlegging, og tal for næringa utanriks sjøfart vart teke ut av publiseringa for 2010 og fram til og med publiseringa for 1 kv 2013. Tal for 2 kv 2013 er difor ikkje samanliknbare med tidlegare publiseringar. Denne metodeomlegginga inneber og eit skifte i bruk av kilder Sjå elles nasjonalrekneskapet sine websider om utanriksrekneskapet http://www.ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/ur .

Sjå meir i punktet Samanheng med annan statistikk, foran.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Opplysningane som skal innrapporterast omfattar delar av den einskilde rapportør sine postar i rekneskapet, det vil seie dei delane av postane som omfattar tenestehandel med utlandet. Tolkinga av kva som er kjøp og sal mellom norsk føretak og utlandet kan variere noko mellom dei ulike oppgåvegjevarane, og kan dermed føre til manglar i statistikken. Det kan førekome feil eller manglar i sjølve innrapporteringa. Dei vanlegaste feila er mellom anna at rapportørane si føring av dei einskilde postane kan avvike frå Statistisk sentralbyrå sin spesifikasjon, dels at skilje mellom norsk og utanlandsk eining kan vere uklårt.

Fleire av føretaka som rapporterar driv prosjektrelatert verksemd, noko som kan føre til at statistikken vert påverka når store prosjekt vert avslutta, eller vert oppretta.

Kvaliteten på statistikken vert påverka negativt av manglande innrapporteringar (fråfall). For å redusere omfanget av fråfallsfeil, vert det utført maskinell berekning av data for einingar som ikkje har rapportert innan fristen for å vere med i statistikkgrunnlaget. Det same vert gjort i tilfelle det er mangelfullt utfylte oppgåver frå rapportørane (partielt fråfall).

Utvalsfeilen målar det forventa avviket mellom utvalet sitt resultat, og kva ein ville fått dersom heile populasjonen vart undersøkt. For å sikre høg grad av relevans til lågast mogleg kostnad, vert det lagt stor vekt på å dekkje føretak som har stor handel med utlandet, enten eksport eller import. Hittil er det ikkje utført berekningar av utvalsfeilen for undersøkinga.

Ein føresetnad for trekking av utval er at populasjonen omfattar alle føretaka som har kjøp og sal av tenester med utlandet. Det finst inga slik samla oversikt over føretak som har slik handel, og i praksis er det difor vanskeleg å fange opp alle relevante einingar.

 

Revisjon

Utanrikshandel med tenester publiserar foreløpige tal kvartalsvis. Kontrollarbeidet pågår imidlertid vidare fem kvartal fram i tid, då endelege tal vert publisert. Korreksjonar i data gjer at kvartalstala kan endras fram til publisering av dei endelege tala. Forskjellen mellom foreløpege tal ved frigjeving av kvartalsstatistikken og endelege tal er normalt små på totalnivå. På detaljert nivå og for enkeltkvartal kan revisjonane ha større innverknad, relativt sett. Sjå detaljar i tabell 5 i publiseringa.

                                   R    E  V  I  S  J  O N  S K  A  L   E  N  D  E  R  -  U H T

 

Inneverande år
  (T)

I fjor
  (T-1)

I forfjor
  (T-2)

Publiseringer

1.kv

2.kv

3.kv

4.kv

1.kv

2.kv

3.kv

4.kv

1.kv

2.kv

3.kv

4.kv

1.kv  (juni år T)  

 

 

 

 

R4

R3

R2

R1

 

 

 

ER5

2.kv  (sept år T)

R1

 

 

 

ER5

R4

R3

R2

 

 

 

 

3.kv  (des år T)  

R2

R1

 

 

 

ER5

R4

R3

 

 

 

 

4.kv  (mar år T+1)

R3

R2

R1

 

 

 

ER5

R4

 

 

 

 

 R1 - R5 = Revisjonsnummer (R1 = første revisjon, ER5 = Endelige tall, Revisjon nr 5).

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB