380581
380581
faktaside
2019-06-19T10:51:00.000Z
no

Fakta om

Svalbard

Innhold på siden

Antall årsverk i utvalgte næringer på Svalbard

Denne siden gir en bred framstilling av samfunn, natur og miljø på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og analyse. I tillegg til Statistisk sentralbyrås egen statistikk er det brukt statistikk og informasjon fra eksterne kilder for å gi et helhetlig bilde.

Befolkning

Nøkkeltall

Bosatte på Svalbard

Bosatte på Svalbard

2884 personer

[ 2. halvår 2020 ]

355 personer

Endring fra ti år før

Bosatte på Svalbard¹

Longyearbyen og Ny-Ålesund Barentsburg, Pyramiden og Hornsund
Longyearbyen og Ny-Ålesund Barentsburg, Pyramiden og Hornsund
1. halvår 1993 1050 1967
1. halvår 1994 1097 1880
1. halvår 1995 1218 1688
1. halvår 1996 1230 1614
1. halvår 1997 1335 1492
1. halvår 1998 1438 1158
1. halvår 1999 1476 947
1. halvår 2000 1475 901
1. halvår 2001 1704 912
1. halvår 2002 1570 959
1. halvår 2003 1562 927
1. halvår 2004 1581 794
1. halvår 2005 1645 755
1. halvår 2006 1721 545
1. halvår 2007 1781 557
1. halvår 2008 1821 628
1. halvår 2009 2085 480
2. halvår 2009 2140 433
1. halvår 2010 2052 429
2. halvår 2010 2071 458
1. halvår 2011 2017 377
2. halvår 2011 2104 435
1. halvår 2012 2115 389
2. halvår 2012 2195 447
1. halvår 2013 2158 479
2. halvår 2013 2195 503
1. halvår 2014 2100 446
2. halvår 2014 2118 444
1. halvår 2015 2185 481
2. halvår 2015 2189 478
1. halvår 2016 2152 502
2. halvår 2016 2162 505
1. halvår 2017 2145 438
2. halvår 2017 2210 542
1. halvår 2018 2214 524
2. halvår 2018 2310 477
1. halvår 2019 2258 468
2. halvår 2019 2379 547
1. halvår 2020 2428 511
2. halvår 2020 2417 467
Bosatte på Svalbard¹
Longyearbyen og Ny-Ålesund Barentsburg, Pyramiden og Hornsund
1. halvår 1993 1050 1967
1. halvår 1994 1097 1880
1. halvår 1995 1218 1688
1. halvår 1996 1230 1614
1. halvår 1997 1335 1492
1. halvår 1998 1438 1158
1. halvår 1999 1476 947
1. halvår 2000 1475 901
1. halvår 2001 1704 912
1. halvår 2002 1570 959
1. halvår 2003 1562 927
1. halvår 2004 1581 794
1. halvår 2005 1645 755
1. halvår 2006 1721 545
1. halvår 2007 1781 557
1. halvår 2008 1821 628
1. halvår 2009 2085 480
2. halvår 2009 2140 433
1. halvår 2010 2052 429
2. halvår 2010 2071 458
1. halvår 2011 2017 377
2. halvår 2011 2104 435
1. halvår 2012 2115 389
2. halvår 2012 2195 447
1. halvår 2013 2158 479
2. halvår 2013 2195 503
1. halvår 2014 2100 446
2. halvår 2014 2118 444
1. halvår 2015 2185 481
2. halvår 2015 2189 478
1. halvår 2016 2152 502
2. halvår 2016 2162 505
1. halvår 2017 2145 438
2. halvår 2017 2210 542
1. halvår 2018 2214 524
2. halvår 2018 2310 477
1. halvår 2019 2258 468
2. halvår 2019 2379 547
1. halvår 2020 2428 511
2. halvår 2020 2417 467

Nøkkeltall

Andel av innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund som har bostedsadresse på fastlandet

Andel av innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund som har bostedsadresse på fastlandet

68.6 %

[ 2. halvår 2020 ]

15.8 prosentpoeng

Endring fra ti år før

Nøkkeltall

Andel av innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund som er kvinner

Andel av innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund som er kvinner

46.1 %

[ 2. halvår 2020 ]

2.9 prosentpoeng

Endring fra ti år før

Natur og miljø

Nøkkeltall

Areal Svalbard

Areal Svalbard

60299.00  km²

[ 2021 ]

Nøkkeltall

Svalbards areal av kongeriket Norge

Svalbards areal av kongeriket Norge

15.7 %

[ 2021 ]

Vernet område

Nøkkeltall

Andel av Svalbards areal som er vernet

Andel av Svalbards areal som er vernet

65.7 %

[ 2019 ]

Vernet område

Nasjonalparker

14435 km²

[ 2019 ]

Naturreservat

25197 km²

[ 2019 ]

Geotopverneområder¹

14 km²

[ 2019 ]

¹Geotop er et område med karakteristiske bergarter, geologiske lag eller fossiler.

kilde: Vernede områder, Statistisk sentralbyrå

Isbreene smelter

Nøkkeltall

Andel av Svalbard som er dekket av snø og is

Andel av Svalbard som er dekket av snø og is

62.1 %

[ 2020 ]

Årlig tilvekst/avsmeltning av snø og is

Austre Brøggerbreen Midtre Lovénbreen Kongsvegen Kronebreen/Holtedahlfonna
1966 0
1967 -0.65 0
1968 -0.75 -0.03
1969 -1.68 -0.87
1970 -2.22 -1.4
1971 -2.8 -1.86
1972 -3.11 -2.08
1973 -3.19 -2.1
1974 -4.11 -2.99
1975 -4.42 -3.2
1976 -4.87 -3.55
1977 -4.98 -3.59
1978 -5.54 -4.07
1979 -6.25 -4.73
1980 -6.77 -5.16
1981 -7.32 -5.62
1982 -7.36 -5.6
1983 -7.63 -5.77
1984 -8.36 -6.45
1985 -8.91 -6.93
1986 -9.23 -7.14 0
1987 -9.01 -6.9 0.54
1988 -9.53 -7.39 0.48
1989 -9.98 -7.63 0.33
1990 -10.64 -8.14 0.03
1991 -10.51 -8.04 0.45
1992 -10.71 -8.18 0.79
1993 -11.74 -9.06 0.47
1994 -11.9 -9.19 0.97
1995 -12.68 -9.98 0.78
1996 -12.85 -9.96 1.17
1997 -13.48 -10.38 1.27
1998 -14.22 -10.96 0.57
1999 -14.59 -11.23 0.42
2000 -14.61 -11.26 0.77
2001 -15.08 -11.56 0.29
2002 -15.65 -12.08 0.09 0.00
2003 -16.55 -12.85 -0.22 -0.17
2004 -17.69 -13.81 -0.96 -0.72
2005 -18.67 -14.55 -1.43 -1.13
2006 -19.39 -15.04 -1.41 -1.11
2007 -19.85 -15.29 -1.52 -1.28
2008 -19.98 -15.3 -1.17 -0.86
2009 -20.22 -15.43 -1.27 -0.89
2010 -20.62 -15.64 -1.08 -0.89
2011 -21.63 -16.56 -1.51 -1.35
2012 -21.86 -16.82 -1.34 -1.19
2013 -22.89 -17.75 -2.03 -1.61
2014 -22.87 -17.73 -1.9 -1.53
2015 -23.44 -18.2 -2.07 -1.59
2016 -24.88 -19.41 -2.41 -1.75
2017 -25.67 -20.05 -2.37 -1.69
2018 -26.55 -20.81 -2.57 -1.69
2019 -27.26 -21.26 -3.05 -1.63

Det blir varmere

Årlig gjennomsnittstemperatur, Svalbard lufthavn

Temperatur (°C)
1899 -7.65
1900 -8.11
1901 -7.66
1902 -8.47
1903 -6.55
1904 -6.87
1905 -7.44
1906 -6.37
1907 -4.69
1908 -7.54
1909 -7.28
1910 -8.46
1911 -6.29
1912 -10.64
1913 -7.44
1914 -8.79
1915 -9.43
1916 -9.85
1917 -12.35
1918 -7.54
1919 -8.03
1920 -5.63
1921 -7.19
1922 -4.95
1923 -5.55
1924 -5.43
1925 -5.95
1926 -7.08
1927 -7.51
1928 -7.07
1929 -8.09
1930 -5.19
1931 -4.68
1932 -6.32
1933 -4.48
1934 -4.19
1935 -5.16
1936 -5.73
1937 -3.82
1938 -3.48
1939 -5.23
1940 -5.6
1941 -6.78
1942 -6.93
1943 -7.7
1944 -5.4
1945 -6.37
1946 -6.02
1947 -5.48
1948 -7.66
1949 -5.37
1950 -3.61
1951 -6.77
1952 -6.52
1953 -4.55
1954 -2.88
1955 -6.22
1956 -4.26
1957 -4.09
1958 -5.54
1959 -5.37
1960 -5.46
1961 -6.09
1962 -7.91
1963 -8.83
1964 -6.33
1965 -6.79
1966 -8.3
1967 -7.43
1968 -10.09
1969 -7.36
1970 -7.25
1971 -7.39
1972 -3.69
1973 -6.93
1974 -3.86
1975 -7.04
1976 -4.6
1977 -6.74
1978 -7.55
1979 -7.77
1980 -7.2
1981 -7.13
1982 -6.47
1983 -6.44
1984 -3.11
1985 -5.45
1986 -6.7
1987 -6.81
1988 -8.92
1989 -6.54
1990 -3.93
1991 -5.05
1992 -5.11
1993 -6.13
1994 -5.96
1995 -6.04
1996 -4.95
1997 -6.03
1998 -6.18
1999 -3.89
2000 -4.01
2001 -4.58
2002 -4.29
2003 -6.1
2004 -4.32
2005 -2.96
2006 -1.67
2007 -2.54
2008 -3.99
2009 -3.73
2010 -4.14
2011 -3.36
2012 -1.97
2013 -3.52
2014 -2.07
2015 -1.99
2016 -0.05
2017 -2.22
2018 -1.8
2019 -3.4

Månedsnormaler i Longyearbyen (1961-1990)

Månedsnormaler (°C)
Januar -15.3
Februar -16.2
Mars -15.7
April -12.2
Mai -4.1
Juni 2
Juli 5.9
August 4.7
September 0.3
Oktober -5.5
November -10.3
Desember -13.4

Svalbard globale frøhvelv

Frøprøver i Svalbard globale frøhvelv

Frøprøver
2008 320000
2009 491058
2010 603159
2011 716523
2012 774601
2013 801752
2014 849804
2015 837858
2016 880837
2017 890886
2018 983524
2019 999032

Svalbard globale frøhvelv ble åpnet i 2008, som et norsk bidrag til et verdensomspennende samarbeid for å sikre verdens viktige plantegenetiske ressurser for mat og landbruksproduksjon. Genbanker over hele verden deponerer back-up kopier av sine samlinger i frøhvelvet og frøene sikres ved at de ligger dypt inne i Svalbards fjell. Frøene lever lenge ved at de bevares nedfrosset.

Næringsliv og sysselsetting

Gruvedriften

Produksjon av kull, norske selskaper

Millioner tonn
1916/1917 33
1917/1918 20
1918/1919 50
1919/1920 26
1920/1921 13
1921/1922 84
1922/1923 114
1923/1924 153
1924/1925 162
1925/1926 154
1926/1927 208
1927/1928 207
1928/1929 189
1929/1930 190
1930/1931 205
1931/1932 242
1932/1933 275
1933/1934 292
1934/1935 320
1935/1936 303
1936/1937 292
1937/1938 299
1938/1939 289
1939/1940 291
1940/1941 247
1941/1942
1942/1943
1943/1944
1944/1945
1945/1946 19
1946/1947 181
1947/1948 358
1948/1949 407
1949/1950 281
1950/1951 309
1951/1952 410
1952/1953 394
1953/1954 373
1954/1955 284
1955/1956 351
1956/1957 360
1957/1958 354
1958/1959 158
1959/1960 306
1960/1961 308
1961/1962 242
1962/1963 379
1963/1964 388
1964/1965 435
1965/1966 436
1966/1967 409
1967/1968 372
1968/1969 325
1969/1970 426
1970/1971 455
1971/1972 424
1972/1973 431
1973/1974 405
1974/1975 429
1975/1976 458
1976/1977 483
1977/1978 409
1978/1979 337
1979/1980 328
1980 242
1981 395
1982 440
1983 502
1984 451
1985 507
1986 436
1987 399
1988 264
1989 318
1990 303
1991 330
1992 359
1993 267
1994 301
1995 292
1996 230
1997 386
1998 328
1999 404
2000 632
2001 1788
2002 2132
2003 2944
2004 2904
2005 1471
2006 2395
2007 4073
2008 3430
2009 2641
2010 1934
2011 1386
2012 1229
2013 1855
2014 1675
2015 1098
2016 818
2017 134
2018 143
2019 108

Ansatte i den norske kulldriften

Ansatte
1947 1 012
1948 1 162
1949 1 223
1950 985
1951 1 026
1952 1 011
1953 990
1954 842
1955 907
1956 1 064
1957 1 198
1958 899
1959 737
1960 650
1961 649
1962 697
1963 639
1964 632
1965 604
1966 655
1967 688
1968 676
1969 698
1970 656
1971 623
1972 663
1973 635
1974 671
1975 671
1976 643
1977 739
1978 765
1979 741
1980 792
1981 725
1982 811
1983 842
1984 755
1985 770
1986 825
1987 676
1988 557
1989 373
1990 360
1991 358
1992 339
1993 299
1994 296
1995 287
1996 269
1997 246
1998 201
1999 226
2000 223
2001 248
2002 225
2003 233
2004 265
2005 314
2006 366
2007 396
2008 387
2009 368
2010 337
2011 370
2012 396
2013 336
2014 356
2015 207
2016 106
2017 105
2018 92
2019 97

Omsetning og offentlige tilskudd

Omsetning i utvalgte næringer

Bergverksdrift og utvinning Turisme og kultur Forskning og undervisning¹
Bergverksdrift og utvinning Turisme og kultur Forskning og undervisning¹
2009 2028366 528190 57391
2010 1505548 516597
2011 1433534 510046 17482
2012 895249 520441 27789
2013 1284980 555153 32679
2014 973732 588475 44595
2015 580912 639661 33288
2016 558639 708988 31882
2017 102836 893342 97066
2018 161067 856950 103671
2019 152495 808444 115435
Omsetning i utvalgte næringer
Bergverksdrift og utvinning Turisme og kultur Forskning og undervisning¹
2009 2028366 528190 57391
2010 1505548 516597
2011 1433534 510046 17482
2012 895249 520441 27789
2013 1284980 555153 32679
2014 973732 588475 44595
2015 580912 639661 33288
2016 558639 708988 31882
2017 102836 893342 97066
2018 161067 856950 103671
2019 152495 808444 115435

Omsetning og offentlige tilskudd

Omsetning Offentlig tilskudd
Omsetning Offentlig tilskudd
2009 4000 387
2010 3604 372
2011 3469 419
2012 3241 477
2013 3797 530
2014 3623 628
2015 3185 647
2016 3353 701
2017 3221 744
2018 3493 809
2019 3645 765
Omsetning og offentlige tilskudd
Omsetning Offentlig tilskudd
2009 4000 387
2010 3604 372
2011 3469 419
2012 3241 477
2013 3797 530
2014 3623 628
2015 3185 647
2016 3353 701
2017 3221 744
2018 3493 809
2019 3645 765

Turisme og forskning

Sysselsatte i utvalgte næringer

Bergverksdrift og utvinning Turisme og kultur¹ Forskning og undervisning²
Bergverksdrift og utvinning Turisme og kultur¹ Forskning og undervisning²
2009 395.6 283.4 152.8
2010 366.7 291.0 150.8
2011 383.5 366.0 172.0
2012 410.3 363.3 190.9
2013 345.2 361.5 197.2
2014 351.4 412.1 203.9
2015 262.4 461.2 239.5
2016 152.8 481.2 245.6
2017 100.9 597.6 252.4
2018 142.6 578.0 232.2
2019 96.5 517.7 236.4
Sysselsatte i utvalgte næringer
Bergverksdrift og utvinning Turisme og kultur¹ Forskning og undervisning²
2009 395.6 283.4 152.8
2010 366.7 291.0 150.8
2011 383.5 366.0 172.0
2012 410.3 363.3 190.9
2013 345.2 361.5 197.2
2014 351.4 412.1 203.9
2015 262.4 461.2 239.5
2016 152.8 481.2 245.6
2017 100.9 597.6 252.4
2018 142.6 578.0 232.2
2019 96.5 517.7 236.4

Sysselsatte i næringer. 2008

Årsverk
Årsverk
Bergverksdrift og utvinning 440.3
Turisme og kultur 301.9
Forskning og undervisning 169.2
Andre næringer 636.0
Sysselsatte i næringer. 2008
Årsverk
Bergverksdrift og utvinning 440.3
Turisme og kultur 301.9
Forskning og undervisning 169.2
Andre næringer 636.0

Sysselsatte i næringer. 2019

Årsverk
Årsverk
Bergverksdrift og utvinning 96.5
Turisme og kultur 517.7
Forskning og undervisning 236.4
Andre næringer 767.6
Sysselsatte i næringer. 2019
Årsverk
Bergverksdrift og utvinning 96.5
Turisme og kultur 517.7
Forskning og undervisning 236.4
Andre næringer 767.6

Inntekt

Gjennomsnittlig bruttoinntekt

Hele landet Svalbard
Hele landet Svalbard
2010 358900 524800
2011 376300 552900
2012 391700 571900
2013 407100 598200
2014 421400 621000
2015 442300 621400
2016 441200 609000
2017 452000 594100
2018 466400 623700
Gjennomsnittlig bruttoinntekt
Hele landet Svalbard
2010 358900 524800
2011 376300 552900
2012 391700 571900
2013 407100 598200
2014 421400 621000
2015 442300 621400
2016 441200 609000
2017 452000 594100
2018 466400 623700

Noe av inntekstforskjellen mellom hele landet og Svalbard skyldes at sysselsettingsprosenten er høyere på Svalbard. Dessuten er andelen menn blant de sysselsatte høyere enn på landsbasis. Sammenlikner vi menns og kvinners inntekt på Svalbard med hele Norge, reduseres forskjellen. Skattenivået er forøvrig lavere enn på fastlandet, slik at nettoinntektene er høyere på Svalbard. 

Turisme

Nøkkeltall

Omsetning for turisme- og kulturnæringen¹

Omsetning for turisme- og kulturnæringen¹

808 millioner kroner

[ 2019 ]

53.1 %

Endring fra ti år før

¹Gjelder for Longyearbyen, Svea og Ny-Ålesund

kilde: Næringer på Svalbard, Statistisk sentralbyrå

Overnattinger ved hotell/pensjonater i Longyearbyen

Svalbard
Svalbard
Februar 2020 14333
Mars 2020 6745
April 2020 352
Mai 2020 165
Juni 2020 2582
Juli 2020 9090
August 2020 7460
September 2020 6212
Oktober 2020 4833
November 2020 2907
Overnattinger ved hotell/pensjonater i Longyearbyen
Svalbard
Februar 2020 14333
Mars 2020 6745
April 2020 352
Mai 2020 165
Juni 2020 2582
Juli 2020 9090
August 2020 7460
September 2020 6212
Oktober 2020 4833
November 2020 2907

Nøkkeltall

Andel av overnattingsgjester fra Norge¹

Andel av overnattingsgjester fra Norge¹

81.7 %

[ November 2020 ]

¹Gjelder for Longyearbyen, Svea og Ny-Ålesund

kilde: Overnattingar, Statistisk sentralbyrå

Utenlandske overnattinger etter nasjonalitet. Månedstall

Desember 2019
Desember 2019
Sverige 132
Tyskland 223
Storbritannia 179
USA 103
Frankrike 404
Danmark 68
Italia 102
Nederland 18
Kina 78
Øvrige land 673
Utenlandske overnattinger etter nasjonalitet. Månedstall
Desember 2019
Sverige 132
Tyskland 223
Storbritannia 179
USA 103
Frankrike 404
Danmark 68
Italia 102
Nederland 18
Kina 78
Øvrige land 673

Nøkkeltall

Antall passasjerer til Svalbard lufthavn

Antall passasjerer til Svalbard lufthavn

11027  passasjerer

[ 3. kvartal 2020 ]

42.3 %

Endring fra ti år før

Antall passasjerer til Svalbard lufthavn

Passasjerer
Passasjerer
3. kvartal 2010 19096
4. kvartal 2010 7301
1. kvartal 2011 10897
2. kvartal 2011 15919
3. kvartal 2011 19434
4. kvartal 2011 7602
1. kvartal 2012 10989
2. kvartal 2012 16575
3. kvartal 2012 21318
4. kvartal 2012 8020
1. kvartal 2013 14162
2. kvartal 2013 23555
3. kvartal 2013 25899
4. kvartal 2013 11973
1. kvartal 2014 16967
2. kvartal 2014 24836
3. kvartal 2014 27075
4. kvartal 2014 11367
1. kvartal 2015 18047
2. kvartal 2015 24739
3. kvartal 2015 28511
4. kvartal 2015 11004
1. kvartal 2016 17684
2. kvartal 2016 25590
3. kvartal 2016 29726
4. kvartal 2016 11912
1. kvartal 2017 17705
2. kvartal 2017 24473
3. kvartal 2017 27564
4. kvartal 2017 11442
1. kvartal 2018 19626
2. kvartal 2018 28012
3. kvartal 2018 29974
4. kvartal 2018 12213
1. kvartal 2019 20807
2. kvartal 2019 29934
3. kvartal 2019 30255
4. kvartal 2019 11191
1. kvartal 2020 14132
2. kvartal 2020 2533
3. kvartal 2020 11027
Antall passasjerer til Svalbard lufthavn
Passasjerer
3. kvartal 2010 19096
4. kvartal 2010 7301
1. kvartal 2011 10897
2. kvartal 2011 15919
3. kvartal 2011 19434
4. kvartal 2011 7602
1. kvartal 2012 10989
2. kvartal 2012 16575
3. kvartal 2012 21318
4. kvartal 2012 8020
1. kvartal 2013 14162
2. kvartal 2013 23555
3. kvartal 2013 25899
4. kvartal 2013 11973
1. kvartal 2014 16967
2. kvartal 2014 24836
3. kvartal 2014 27075
4. kvartal 2014 11367
1. kvartal 2015 18047
2. kvartal 2015 24739
3. kvartal 2015 28511
4. kvartal 2015 11004
1. kvartal 2016 17684
2. kvartal 2016 25590
3. kvartal 2016 29726
4. kvartal 2016 11912
1. kvartal 2017 17705
2. kvartal 2017 24473
3. kvartal 2017 27564
4. kvartal 2017 11442
1. kvartal 2018 19626
2. kvartal 2018 28012
3. kvartal 2018 29974
4. kvartal 2018 12213
1. kvartal 2019 20807
2. kvartal 2019 29934
3. kvartal 2019 30255
4. kvartal 2019 11191
1. kvartal 2020 14132
2. kvartal 2020 2533
3. kvartal 2020 11027

Forskning og undervisning

Nøkkeltall

Omsetning for forskning og undervisning

Omsetning for forskning og undervisning

115.4 millioner kroner

[ 2019 ]

101.1 %

Endring fra ti år før

Nøkkeltall

Sysselsatte i forskning og undervisning

Sysselsatte i forskning og undervisning

236 årsverk

[ 2019 ]

54.7 %

Endring fra ti år før

Studenter ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

Norske Nordiske Ikke-nordiske
1993 23
1994 45 4
1995 91 18 3
1996 128 29 20
1997 118 39 27
1998 126 64 39
1999 115 73 46
2000 108 84 50
2001 113 86 73
2002 115 81 92
2003 103 68 108
2004 113 66 119
2005 153 70 108
2006 171 39 100
2007 165 57 115
2008 164 33 137
2009 124 46 183
2010 166 39 148
2011 216 55 188
2012 220 61 188
2013 174 84 239
2014 192 90 317
2015 221 76 393
2016 251 87 421
2017 265 71 458
2018 281 68 423
2019 237 84 422

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) ble grunnlagt som en stiftelse av de fire eldste universitetene i Norge i 1993. Universitetet tilbyr ulike kurs på mastergradsnivå og doktorgradsnivå. Kursene omhandler arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi.

Offentlige utgifter

Nøkkeltall

Offentlige utgifter

Offentlige utgifter

1583 millioner kroner

[ 2019 ]

269.9 %

Endring fra 20 år før

Offentlige utgifter på Svalbard

Utgifter
Utgifter
1999 428
2000 498
2001 482
2002 327
2003 354
2004 385
2005 428
2006 435
2007 496
2008 529
2009 557
2010 552
2011 601
2012 645
2013 732
2014 934
2015 876
2016 941
2017 1062
2018 1439
2019 1583
Offentlige utgifter på Svalbard
Utgifter
1999 428
2000 498
2001 482
2002 327
2003 354
2004 385
2005 428
2006 435
2007 496
2008 529
2009 557
2010 552
2011 601
2012 645
2013 732
2014 934
2015 876
2016 941
2017 1062
2018 1439
2019 1583

Offentlige utgifter. Millioner kroner

2019
2019
Norsk Polarinstitutt og annen forskning 187
Universitetet på Svalbard 136
Statens kartverk 28
Longyearbyen lokalstyre 165
Sysselmannen 280
Helsetjenester 52
Annet 735
Offentlige utgifter. Millioner kroner
2019
Norsk Polarinstitutt og annen forskning 187
Universitetet på Svalbard 136
Statens kartverk 28
Longyearbyen lokalstyre 165
Sysselmannen 280
Helsetjenester 52
Annet 735

Utdanning

Nøkkeltall

106

barn i barnehage

Barn i barnehage

Barn
Barn
2000 97
2001 96
2002 101
2003 96
2004 103
2005 107
2006 106
2007 127
2008 127
2009 133
2010 118
2011 137
2012 145
2013 114
2014 118
2015 107
2016 96
2017 83
2018 96
2019 106
Barn i barnehage
Barn
2000 97
2001 96
2002 101
2003 96
2004 103
2005 107
2006 106
2007 127
2008 127
2009 133
2010 118
2011 137
2012 145
2013 114
2014 118
2015 107
2016 96
2017 83
2018 96
2019 106

Nøkkeltall

226

elever i grunnskolen

Elever i grunnskolen

Elever
Elever
2005 192
2006 189
2007 198
2008 216
2009 234
2010 215
2011 226
2012 228
2013 237
2014 233
2015 225
2016 227
2017 241
2018 235
2019 221
2020 226
Elever i grunnskolen
Elever
2005 192
2006 189
2007 198
2008 216
2009 234
2010 215
2011 226
2012 228
2013 237
2014 233
2015 225
2016 227
2017 241
2018 235
2019 221
2020 226

Dyr

Isbjørn

Fangst av isbjørn

Fangst av isbjørn
1871 74
1872 28
1873 69
1874 110
1875 82
1876 103
1877 65
1878 110
1879 102
1880 55
1881 55
1882 74
1883 55
1884 211
1885 146
1886 142
1887 254
1888 156
1889 339
1890 220
1891 258
1892 228
1893 327
1894 234
1895 250
1896 261
1897 466
1898 554
1899 435
1900 372
1901 277
1902 350
1903 373
1904 431
1905 638
1906 644
1907 888
1908 659
1909 696
1910 511
1911 250
1912 216
1913 250
1914 285
1915 294
1916 311
1917 229
1918 390
1919 662
1920 578
1921 175
1922 218
1923 550
1924 901
1925 598
1926 281
1927 370
1928 528
1929 474
1930 441
1931 127
1932 218
1933 224
1934 152
1935 221
1936 406
1937 540
1938 245
1939 148
1940 151
1941 11
1942 4
1943 1
1944 0
1945 195
1946 405
1947 523
1948 444
1949 304
1950 538
1951 374
1952 152
1953 347
1954 209
1955 470
1956 341
1957 308
1958 160
1959 334
1960 173
1961 126
1962 177
1963 310
1964 436
1965 435
1966 173
1967 263
1968 267
1969 346
1970 515
1971 116
1972 61
1973 41

Felte isbjørn under påstått nødrett eller humanitære årsaker

Felte isbjørner
1974 4
1975 3
1976 3
1977 3
1978 3
1979 6
1980 4
1981 1
1982 4
1983 6
1984 4
1985 2
1986 3
1987 9
1988 6
1989 2
1990 1
1991 1
1992 4
1993 5
1994 2
1995 8
1996 1
1997 0
1998 5
1999 0
2000 4
2001 2
2002 5
2003 3
2004 5
2005 1
2006 1
2007 1
2008 2
2009 2
2010 2
2011 1
2012 0
2013 3
2014 0
2015 1
2016 4
2017 0
2018 1
2019 0

Isbjørnen var gjenstand for hard fangst inntil den ble totalfredet i 1973.

Reinsdyr

Felte svalbardrein

Felt rein
1998 167
1999 173
2000 174
2001 170
2002 150
2003 166
2004 188
2005 191
2006 174
2007 172
2008 191
2009 238
2010 202
2011 178
2012 179
2013 197
2014 186
2015 217
2016 234
2017 218
2018 148
2019 197

Svalbardreinen finnes kun på Svalbard og er det største av de tre landbaserte pattedyrene på øygruppen. Den var fredet i årene 1925–1983, og siden har det forekommet regulert jakt i noen områder.

Polarrev

Fangst av polarrev

Antall rev fanget
1998/1999 70
1999/2000 31
2000/2001 0
2001/2002 0
2002/2003 167
2003/2004 110
2004/2005 153
2005/2006 80
2006/2007 72
2007/2008 139
2008/2009 327
2009/2010 64
2010/2011 148
2011/2012 36
2012/2013 149
2013/2014 50
2014/2015 165
2015/2016 34
2016/2017 91
2017/2018 126
2018/2019 66

En som nyter godt av svalbardreinen, er polarreven (fjellreven), som blant annet lever av åtsler fra sel og reinsdyr, foruten selunger, sjøfugl, egg med mer. Det er beregnet at det er en god bestand fjellrev på Svalbard, mens den er utryddingstruet på fastlandet.

Hvalross

Hvalrossfangst

Fangst av hvalross
1875 941
1876 1 286
1877 487
1878 621
1879 304
1880 322
1881 444
1882
1883 616
1884 319
1885 727
1886 1 032
1887 2 213
1888 308
1889 907
1890 311
1891 248
1892 115
1893 288
1894 335
1895 77
1896 829
1897 429
1898 1 218
1899 305
1900 251
1901 186
1902 57
1903 41
1904 219
1905 372
1906 347
1907 347
1908 345
1909 32
1910 80
1911 28
1912 17
1913 146
1914 114
1915 3
1916 1
1917
1918 122
1919
1920
1921 12
1922
1923 158
1924 489
1925 1 068
1926 180
1927 601
1928 827
1929 188
1930 342
1931 851
1932 20
1933 209
1934 28
1935 9
1936 26
1937 78
1938 16
1939 234
1940 2
1941
1942
1943
1944
1945 1
1946 90
1947 6
1948 7
1949 630
1950 154
1951 1 253
1952 45

Hvalrossen ble nærmest utryddet gjennom intensiv jakt i flere århundrer, og bestanden har vokst sakte siden fredningen i 1952.

Fugl og ferskvannsfisk

Rypejakt og røyefiske

Ryper Røyer
2002 824 335
2003 1 181 283
2004 1 529 200
2005 1 556 398
2006 486 252
2007 2 069 166
2008 1 262 286
2009 872 123
2010 802 230
2011 1062 247
2012 696 295
2013 930 624
2014 1198 224
2015 1986 332
2016 1573 320
2017 884 275
2018 986 231
2019 853 311

Til sammen hekker rundt 36 fuglearter på Svalbard. Svalbardrypa er den eneste fuglearten som ikke trekker bort fra øygruppen om vinteren. Mens rypa er den eneste som overvintrer, er svalbardrøya den eneste ferskvannsfisken der.

Hunder

Hunder

Totalt antall hunder Antall hunder i kommersiell bruk
2001 361 214
2002 375 248
2003 382 246
2004 414 226
2005 466 270
2006 486 282
2007 531 300
2008 588 315
2009 590 355
2010 610 364
2011 584 285
2012 563 273
2013 621 301
2014 717 340
2015 771 370
2016 938 468
2017 1095 621
2018 1228 619
2019 1228 633

Kart

I Norsk Polarinstitutts karttjeneste finner du oversikt over mange ulike tema. Her finner du blant annet oversikt over stedsnavn, kulturminner, vernede områder og geologi. Velg temalag i venstremenyen for å velge tema.

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB