Dette er Svalbard 2016:

Svalbards bristende hjerte

Publisert:

Gruvedriften på Svalbard var lenge selve livsgrunnlaget for Longyearbyen, men da kull¬reservene på det nærmeste var uttømt på slutten av 1980-tallet, måtte beboerne gradvis finne andre næringer å livnære seg på.

De senere årene har det vært lavere priser i kullmarkedet, som følge av overkapasitet og lave fraktrater. Investeringene i kulldriften har gått kraftig ned. Det er i dag bare Gruve 7 i Adventdalen som er i drift, men Sveagruvene (Svea Nord og Lunckefjell) sikres og infrastrukturen tas vare på. Daganlegget i Gruve 3 har også blitt tilrettelagt for besøkende de siste årene.

Denne artikkelen er hentet fra «Dette er Svalbard». Flere tall om om Svalbard her.

Fra få til mange virksomheter

Fram til slutten av 1980-tallet var Longyearbyen en «company town» der Store Norske sto bak de fleste av dagliglivets goder. Selskapet drev stedets eneste butikk, var største grunneier og eide gruvearbeidernes boliger. Før 1980 var det heller ingen penger i omløp i Svalbard-samfunnet. I stedet produserte Store Norske betalingsmerker. Disse «Svalbard-pengene» byttet svalbardianerne inn i dagligvarer. I dag er konsernet Store Norske inne i både gruvedrift, eiendomsutvikling, utleie av boliger og logistikk gjennom datterselskaper.

I 2015 var det rundt 300 ulike virksomheter i Longyearbyen, Ny-Ålesund og Svea, fordelt på mange ulike næringer, en vekst på over 70 prosent siden 2007.

Eget forbruk og minkende eksport av kull

Fra den beskjedne starten på 1 500 tonn kull i 1907 i gruver drevet av norske selskaper var produksjonen i 2007 kommet opp i rekordhøye 4,1 millioner tonn. Deretter er den kraftig redusert, til 1,1 millioner tonn i 2015. 70–80 prosent av dette eksporteres for bruk som industrikull i Europa. Resten går til produksjon av fjernvarme og elektrisitet ved kullkraftverket i Longyearbyen.

Figur 1. Produksjon av kull, norske selskaper

Produksjon av kull, millioner kroner
1920/1921 12.559
1921/1922 84.126
1922/1923 113.62
1923/1924 152.502
1924/1925 162.001
1925/1926 153.521
1926/1927 207.743
1927/1928 207.406
1928/1929 189.441
1929/1930 189.863
1930/1931 204.833
1931/1932 241.883
1932/1933 275.403
1933/1934 291.856
1934/1935 319.948
1935/1936 302.768
1936/1937 292.29
1937/1938 299.394
1938/1939 288.508
1939/1940 291.273
1940/1941 247.063
1941/1942
1942/1943
1943/1944
1944/1945
1945/1946 18.908
1946/1947 181.177
1947/1928 358.27
1948/1949 407.082
1949/1950 281.342
1950/1951 309.423
1951/1952 410.158
1952/1953 394.178
1953/1954 373.441
1954/1955 283.926
1955/1956 351.376
1956/1957 360.288
1957/1958 354.327
1958/1959 158.307
1959/1960 306
1960/1961 308
1961/1962 241.562
1962/1963 379.12
1963/1964 388
1964/1965 435.409
1965/1966 436.303
1966/1967 408.595
1967/1968 372.082
1968/1969 325.461
1969/1970 426.062
1970/1971 455.43
1971/1972 423.653
1972/1973 431.205
1973/1974 405.023
1974/1975 429.025
1975/1976 457.691
1976/1977 483.112
1977/1978 409
1978/1979 336.842
1979/1980 327.789
1980 242
1981 395
1982 440
1983 502
1984 451
1985 507
1986 436
1987 399
1988 264
1989 318
1990 303
1991 330
1992 358
1993 268
1994 301.2
1995 292.094
1996 229.636
1997 386.44
1998 328.169
1999 403.94
2000 631.927
2001 1787.78
2002 2131.69
2003 2943.55
2004 2904.3
2005 1470.82
2006 2394.94
2007 4073.35
2008 3430
2009 2641
2010 1934
2011 1386
2012 1229
2013 1855
2014 1675
2015 1098

Nedtur for økonomisk dominerende næring

Totalt omsatte Svalbard-samfunnet for rundt 3,7 milliarder kroner i 2015, inkludert offentlige tilskudd. Dette var en betydelig nedgang fra 5,8 milliarder i 2008. Det offentlige tilskuddet økte i samme periode fra rundt 380 til 650 millioner. Omsetningen gikk kraftig ned i bergverk og utvinning, fra 3,5 milliarder i 2008 til 600 millioner i 2015. Denne næringen får lite i offentlige tilskudd. Omsetningen i vekstnæringen turisme og kultur passerte omsetningen i bergverk og utvinning i 2015 (30 av 83 millioner kroner i offentlige tilskudd i denne næringsgruppen i 2015 gikk til virksomheter som ikke har noe med turisme og kultur å gjøre). Forskning og undervisning er for det meste offentlig finansiert (72 prosent), og har en omsetning inkludert tilskudd på vel 350 millioner i 2015, også her har det vært vekst. Omsetningen i andre viktige næringer, som bygge- og anleggsvirksomhet og andre private tjenestenæringer, har vært relativt stabil i perioden 2008–2015.

Figur 2. Omsetning og offentlige tilskudd i utvalgte næringsgrupper

Bergverksdrift og utvinning Turisme og kultur Forskning, undervisning med mer
2008 3426 548.9 196.6
2009 2028.4 563.1 198.9
2010 1505.5 551.9 220.6
2011 1433.5 559.7 243.2
2012 895.2 576.5 285
2013 1285 613.7 319.9
2014 974.4 687 373.6
2015 595.9 717.3 365.8

Flere årsverk i turisme og forskning

På 1950-tallet arbeidet 1 000 personer i den norske kulldriften. Fram til 2014 var tallet rundt 300, men det falt til om lag 200 i 2015.

Bergverksnæringen representerer i dag bare 17 prosent av de omkring 1650 årsverkene som blir utført i de norske virksomhetene på Svalbard. Antall årsverk totalt har økt noe siden 2008 til tross for nedgangen i kulldriften. Utviklingen mot en bredere næringsstruktur har foregått over lengre tid. Hele 30 prosent av årsverkene er nå innen turisme og kultur, og 15 prosent innen forskning og undervisning med 240 årsverk, det vil si bare noe mindre enn i bergverksnæringen.

Figur 3. Årsverk i utvalgte næringsgrupper

Bergverksdrift og utvinning Turisme og kultur Forskning, undervisning m.m.
2008 440 302 169
2009 396 283 153
2010 367 291 151
2011 384 366 172
2012 410 363 191
2013 345 362 197
2014 351 412 204
2015 262 469 238

Også russerne satser på turisme og forskning

De russiske gruvene på Svalbard eies i dag av selskapet Trust Arktikugol som driver gruvevirksomhet i Barentsburg og er grunneier i Pyramiden. På 1950-tallet var det flere tusen ansatte i de russiske gruvene, blant annet i Pyramiden som ble fraflyttet i 1998 da gruva ble stengt. De siste årene har det bodd nærmere 500 mennesker i Barentsburg, som fortsatt er en «company town». Her produseres det nå rundt 120 000 tonn kull i året, samtidig har det vært satset mer på turisme og forskning. Pyramiden ryddes og oppgraderes for bruk av turister, og det er et hotell der som er åpent deler av året. Også her legges det til rette for og planlegges satsing på forskning.

Færre fastlandspendlere

De ansatte i Sveagruvene bor ikke der, men pendler til Longyearbyen med fly fordi det ikke er veiforbindelse. Turnus- og pendlerordninger har gjort at 70 prosent av dem dro til fastlandet de ukene de ikke arbeidet. Fra 2016 vil det ikke være mange arbeidsplasser i Svea. Dessuten er skiftordningen endret, slik at ikke lenger vil være incitament til slike reiser til fastlandet.

Næringsgrupper for årsverk og omsetning med offentlige tilskudd

Turisme og kultur: ¬Overnattings- og ¬serverings¬- virksomhet og kulturell ¬virksomhet, -underholdning og fritids¬aktivi¬teter samt forretningsmessig tjeneste¬yting. Det siste er for det meste reisebyrå- og reise¬arrangørvirksomhet, men også andre tjenestenæringer som ikke har med turisme og kultur å gjøre. Dette har bare relevant betydning for statistikk om omsetning og tilskudd.

Forskning, undervisning med mer: Faglig, vitenskape¬lig og teknisk tjenesteyting (for det meste forskning) og undervisning.

 

Kontakt