Befolkningen på Svalbard

Oppdatert: 4. mai 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund
Folkemengde i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter kjønn og alder

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken gir oversikt over befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund etter alder, kjønn og husholdningsstørrelse, samt inn- og utflytting, fødte og døde. Den gir dessuten tall for innbyggere i de andre bosetningene på Svalbard, Barentsburg og Hornsund.

Kontakt