Befolkningen på Svalbard

Oppdatert: 17. april 2024

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund
Innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund
1. halvår 2024
2 617
Folkemengde i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter kjønn og alder
Folkemengde i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter kjønn og alder
1. halvår 2024
I altMennKvinner
I alt2 6171 3631 254
0 år1046
1-5 år823745
6-12 år1587979
13-15 år652936
16-19 år1205763
20-44 år1 463745718
45-66 år670382288
67 år eller eldre493019
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Folketallet og årlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard.
  Folketallet og årlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard.
  2023
  Nord-NorgeSør-NorgeUtlandet
  Folketallet ved inngangen av året5241 120886
  Fødte171
  Døde021
  Fødselsoverskudd150
  Innflytting76289213
  Utflytting111276121
  Nettoinnflytting-351392
  Korreksjon3-2713
  Folketilvekst-374579
  Folketallet ved utgangen av året4871 165965
  Standardtegn i tabeller
 • Folkemengde i bosettingene. Svalbard
  Folkemengde i bosettingene. Svalbard
  Longyearbyen og Ny-ÅlesundBarentsburg og PyramidenHornsund
  Registrert bosatt på fastlandetFra utlandet, ikke bosatt på fastlandet
  1. halvår 20121 7383773809
  2. halvår 20121 7884074398
  1. halvår 20131 7484104718
  2. halvår 20131 74545049310
  1. halvår 20141 66243843610
  2. halvår 20141 66145743410
  1. halvår 20151 69249347110
  2. halvår 20151 64554446810
  1. halvår 20161 61453849210
  2. halvår 20161 59556749510
  1. halvår 20171 56558042810
  2. halvår 20171 57163953210
  1. halvår 20181 55565951410
  2. halvår 20181 58672446710
  1. halvår 20191 58167745810
  2. halvår 20191 67270753710
  1. halvår 20201 69773150110
  2. halvår 20201 65776045512
  1. halvår 20211 70675340010
  2. halvår 20211 79575737810
  1. halvår 20221 75375139110
  2. halvår 20221 65475241310
  1. halvår 20231 71781335710
  2. halvår 20231 74085648810
  1. halvår 20241 2 1 75486341510
  1Antall bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund registrert bosatt på fastlandet rettet opp med riktige tall 24. august 2022
  21. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli.
  Standardtegn i tabeller
 • Privathusholdninger og personer i privathusholdninger etter husholdningsstørrelse. Longyearbyen og Ny-Ålesund.
  Privathusholdninger og personer i privathusholdninger etter husholdningsstørrelse. Longyearbyen og Ny-Ålesund.
  1. halvår 20241
  Privathusholdninger, antallPrivathusholdninger, prosentPersoner i privathusholdninger, antallPersoner i privathusholdninger, prosent
  1 person69951,069926,7
  2 personer37427,374828,6
  3 personer14010,242016,0
  4 personer1037,541215,7
  5 personer +554,033812,9
  11. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli.
  Standardtegn i tabeller
 • Folketallet og halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard
  Folketallet og halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard
  2. halvår 2023
  Nord-NorgeSør-NorgeUtlandet
  Folketallet ved inngangen av halvåret5331 118945
  Fødte040
  Døde011
  Fødselsoverskudd03-1
  Innflytting35192103
  Utflytting7214973
  Nettoinnflytting-374330
  Korreksjon9-19
  Folketilvekst-464720
  Folketallet ved utgangen av halvåret4871 165965
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir oversikt over befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund etter alder, kjønn og husholdningsstørrelse, samt inn- og utflytting, fødte og døde. Den gir dessuten tall for innbyggere i de andre bosetningene på Svalbard, Barentsburg og Hornsund.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 9. juni 2022.

Folkemengde

Alle personer som oppholder seg på Svalbard for mer enn 6 måneder, og har fødselsnummer og er formelt bosatt i en kommune på fastlandet, eller har fått tildelt dnr på grunn av et skattemessig forhold til Norge.

Fødselsoverskudd

Fødte minus døde, også kalt "naturlig folketilvekst". Minustegn betyr fødselsunderskudd.

Fødte

Levendefødte. Hovedregelen er at alle fødsler skal skje på fastlandet.

Nettoinnflytting

Innflyttinger minus utflyttinger. Minustegn betyr netto utflytting.

Innflyttinger, utflyttinger

Som flytting regnes flytting for en person fra/til fastlandet eller fra/til utlandet som har til hensikt å oppholde seg på Svalbard/fastlandet/utlandet i minst 6 måneder.

D-nummer

For skattepliktige som ikke er bosatt i Norge skal det fastsettes D-nummer av Skatteetaten. D-nummer tildeles også andre ikke bosatte personer når norske myndigheter har behov for et entydig identifikasjonsbegrep.

Ikke relevant

Navn: Befolkningen på Svalbard
Emne: Befolkning

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for befolkningsstatistikk

Svalbard.

Halvårlig statistikk blir publisert ca. tre måned etter referansetidspunktene, som er 1. januar og 1. juli

Rapporteres til Eurostat i forbindelse med NUTS.

Halvårsstatistikken inneholder aggregerte opplysninger og blir bare korttidslagret. Folkemengde blir langtidslagret.

Statistisk sentralbyrå har publisert befolkningsstatistikk for Longyearbyen og Ny-Ålesund siden 2009.

Statistikken viser halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund , samt befolkningens sammensetning.

Befolkningsregisteret på Svalbard (BRSV) ble satt i produksjon sommeren 2008. Registeret er bygd opp på samme måte som Det sentrale folkeregister som BRSV kommuniserer med.

Statistikken brukes av offentlig forvaltning, forskningsmiljøer innen demografi og levekår, og de norske bosetningene på Svalbard.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne (likebehandlingsprinsippet).

Ikke relevant

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) §10.

Ingen.

Befolkningsregisteret for Svalbard (BRSV) omfatter personer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, dvs. alle som har til hensikt å oppholde seg på Svalbard i mer enn 6 måneder.

I BRSV inngår personer som er eller har vært registrert bosatt i en norsk kommune, og derfor har fødselsnummer. I tillegg inneholder BRSV personer som har fått tildelt D-nummer, som ikke er regnet som bosatt i en norsk kommune.

De som har flyttet fra Norge til Svalbard er registrert to steder; som bosatt i en norsk kommune, og med et opphold på Svalbard med varighet på mer enn 6 måneder.

Befolkningsregisteret inneholder ikke bosetningene Barentsburg og Hornsund.

Tall for endringer i halvåret bygger på meldinger om hendelser i halvåret (fødsler, dødsfall, flyttinger), og som ble registrert seinest tre måneder etter slutten av halvåret.

I tabell 1 inngår tall for russere i Barentsburg og polakker i Hornsund som er hentet fra Sysselmannen på Svalbard.

Statistikken bygger på Befolkningsregisteret på Svalbard (BRSV), og de daglige endringsmeldingene som BRSV oppdateres med gjennom kommunikasjon med Det sentrale folkeregister. Tall for bosatte i Barentsburg og Hornsund er hentet fra Sysselmannen på Svalbard.

Statistisk sentralbyrå mottar daglig meldinger fra BRSV.

I tillegg til kontrollene som blir gjort i BRSV, utfører SSB kontroller for statistiske formål. I dette arbeidet samarbeider SKD og SSB, noe som bidrar til at kvaliteten på registeret er god.

Tall for folkemengde, levendefødte, døde, inn- og utflyttinger blir summert opp til å gjelde samlet for de norske bosettingene på Svalbard.

Ingen.

Dersom en eller to enheter ligger til grunn for tall i en celle, og dette kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar enkeltperson, blir cellene avrundet eller prikket.

Utgaver av statistikken Befolkningen på Svalbard publisert før 25. april 2017.

Befolkningsstatistikk publisert før 2009 for Longyearbyen og Ny-Ålesund inneholder bare personer som bor eller har vært registrert bosatt på det norske fastlandet.

Statistisk Årbok 2013 og tidligere - Personer i bosetningene på Svalbard. Statistisk Årbok - Norsk bosetning på Svalbard

Noen feil kan oppstå i innsamlings- og behandlingsrutinene fra tidspunktrapportene mottas fra BRSV til statistikk produseres.

Andre feil kan oppstå, for eksempel kodefeil, revisjonsfeil, databehandlingsfeil osv. Rutiner er på plass for å minimere slike feil, og SSB anser disse for å være av liten betydning.

BRSV inneholder personer med personnummer og D-nummer. Personer som tilhører de russiske og polske bosetningene er ikke inkludert i BRSV. Personer som ikke melder flytting til Svalbard er ikke med i statistikken.

Ingen

Faktasider

Kontakt

Stian Nergård

grd@ssb.no

48 04 00 76

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42