Arbeidsavklaringspenger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13748: Inntektsregnskap for mottakere av arbeidsavklaringspenger (personer), etter kjønn og utdanningsnivå. Gjennomsnitt for alle 2018 - 2021

Aslak Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 99 45 22 28
Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
25.09.2023 08:00
A1. Yrkesinntekt (kr):
kr
A11. Lønnsinntekter (kr):
kr
A12. Netto næringsinntekter (kr):
kr
A2. Kapitalinntekter (kr):
kr
A3. Overføringer (kr):
kr
A31. Skattepliktige overføringer (kr):
kr
A311. Arbeidsavklaringspenger (AAP) (kr):
kr
A312. Tjenestepensjoner (kr):
kr
A313. Uføretrygd (kr):
kr
A314. Sykepenger (kr):
kr
A32. Skattefrie overføringer (kr):
kr
A321. Barnetrygd (kr):
kr
A322. Bostøtte (kr):
kr
A323. Sosialhjelp (kr):
kr
A324. Grunn- og hjelpestønad (kr):
kr
A325. Kontantstøtte (kr):
kr
A. Samlet inntekt (kr):
kr
B. Samlet inntekt etter skatt (kr):
kr
C. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) (kr):
kr
D. Median inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) (kr):
kr
K. Antall personer i husholdningen:
personer
L. Antall barn under 18 år i husholdningen:
personer
X. Antall personer:
personer
A1. Yrkesinntekt (kr):
Utgangen av året
A11. Lønnsinntekter (kr):
Utgangen av året
A12. Netto næringsinntekter (kr):
Utgangen av året
A2. Kapitalinntekter (kr):
Utgangen av året
A3. Overføringer (kr):
Utgangen av året
A31. Skattepliktige overføringer (kr):
Utgangen av året
A311. Arbeidsavklaringspenger (AAP) (kr):
Utgangen av året
A312. Tjenestepensjoner (kr):
Utgangen av året
A313. Uføretrygd (kr):
Utgangen av året
A314. Sykepenger (kr):
Utgangen av året
A32. Skattefrie overføringer (kr):
Utgangen av året
A321. Barnetrygd (kr):
Utgangen av året
A322. Bostøtte (kr):
Utgangen av året
A323. Sosialhjelp (kr):
Utgangen av året
A324. Grunn- og hjelpestønad (kr):
Utgangen av året
A325. Kontantstøtte (kr):
Utgangen av året
A. Samlet inntekt (kr):
Utgangen av året
B. Samlet inntekt etter skatt (kr):
Utgangen av året
C. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) (kr):
Utgangen av året
D. Median inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) (kr):
Utgangen av året
K. Antall personer i husholdningen:
Utgangen av året
L. Antall barn under 18 år i husholdningen:
Utgangen av året
X. Antall personer:
Utgangen av året
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A1. Yrkesinntekt (kr) , A11. Lønnsinntekter (kr) , A12. Netto næringsinntekter (kr) ,

Valgt 1 av totalt 23

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen dekker kun mottakere av arbeidsavklaringspenger bosatt i privathusholdninger.

utdanningsnivå

Videregående skolenivå

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.