Variabeldefinisjon

Sykepenger

  English
Navn Sykepenger
Definisjon Sykepenger fra folketrygden (utbetalt av NAV), som kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for arbeidstakere i en sykdomsperiode . Dette inkluderer ikke arbeidsgiverperioden, der de første 16 dagene av sykemeldingen dekkes av arbeidsgiver. Feriepenger av sykepenger er medregnet.
Gyldig fra 2006-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller