Til toppen

13090: Inntektsregnskap for uføretrygdede, etter kjønn og arbeidsintensitet. Gjennomsnitt for alle 2015 - 2018

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A1. Yrkesinntekter (kr) , A11. Lønnsinntekter (kr) , A12. Netto næringsinntekter (kr) ,

Valgt 1 av totalt 23

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

arbeidsintensitet


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen dekker kun uføretrygdede bosatt i privathusholdninger.

Brukerveiledning for statistikkbanken