Kyrkjelege fellesråd, rekneskap

11234: Løyvingsrekneskap for kyrkjelege fellesråd (mill. kr) (avslutta serie) 2012 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

hovudpost Velg minst en verdi

Totalt 37 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.06.2018
Kontakt
Corretta Aluoch Arodi, Statistisk sentralbyrå
+47 40902656
cos@ssb.no

Måleenhet
Løyvingsrekneskap:
mill. kr
Referansetid
Løyvingsrekneskap:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken