Variabeldefinisjon

Netto driftsresultat

  English
Namn Netto driftsresultat
Definisjon Brutto driftsresultat minus finansinntekter/utgifter.
Gyldig frå 1997-01-01
Gyldig til
Eigar 950 - Seksjon for offentlige finanser
 
Statistisk eining Verksemd
Ekstern kjelde Kultur- og kirkedepartementet
Statistikkemne 12.01.20 - Kommunale finanser
Statistikk Kyrkjelege fellesråd, rekneskapsstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Brutto driftsresultat
Netto finansinntekter/utgifter
Lenka til Statistikkbanktabellar