Variabeldefinisjon

Tilskot og gåver

  English
Namn Tilskot og gåver
Definisjon Fellesrådet sine tilskot eller gåver til andre, t.d. til sokn eller misjonsorganisasjonar.
Gyldig frå 1997-01-01
Gyldig til
Eigar 950 - Seksjon for offentlige finanser
 
Statistisk eining Verksemd
Ekstern kjelde Kultur- og kirkedepartementet
Statistikkemne 12.01.20 - Kommunale finanser
Statistikk Kyrkjelege fellesråd, rekneskapsstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar