Variabeldefinisjon

Sum inntekter

  English
Namn Sum inntekter
Definisjon Sum av brukarbetaling, sal, leigeinntekter, refusjonar, diverse tilskot og gåver.
Gyldig frå 1997-01-01
Gyldig til
Eigar 950 - Seksjon for offentlige finanser
 
Statistisk eining Verksemd
Ekstern kjelde Kultur- og kirkedepartementet
Statistikkemne 12.01.20 - Kommunale finanser
Statistikk Kyrkjelege fellesråd, rekneskapsstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Brukarbetaling, sal- og leigeinntekter
Sal av driftsmiddel/fast eigedom
Refusjonar/overføringar frå andre
Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tenesteyting
Statlege tilskot
Tilskot frå eigen kommune
Tilskot frå fellesråd/sokn
Andre tilskot, gåver og innsamla middel
Lenka til Statistikkbanktabellar