Variabeldefinisjon

Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tenesteyting

  English
Namn Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tenesteyting
Definisjon Variabelen viser verdien av dei tenestene kommunen utfører for fellesrådet.
Gyldig frå 1997-01-01
Gyldig til
Eigar 950 - Seksjon for offentlige finanser
 
Statistisk eining Verksemd
Ekstern kjelde Kultur- og kirkedepartementet
Statistikkemne 12.01.20 - Kommunale finanser
Statistikk Kyrkjelege fellesråd, rekneskapsstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar