Kommunale finanser

Statistikk

Eiendomsskatt
Statistikken viser omfang, bruk og inntekter fra eiendomsskatten i kommunene.
Fylkeskommuneregnskap
Statistikken viser fylkeskommunenes samlede utgifter og inntekter i løpet av ett år
Kommuneregnskap
Kommuneregnskapet viser kommunenes samlede utgifter og inntekter i løpet av ett år
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap
Kyrkjelege fellesråds rekneskap skal gje oversikt over økonomien i dei kyrkjelege fellesråda.
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld
Statistikken gir informasjon om størrelsen på stats- og kommuneforvaltningens fordringer og gjeld
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
Statistikken gir informasjon om hvordan utgiftene i stats- og kommuneforvaltningen fordeles.
Offentlige foretak, regnskap
Omhandler offentlig eide ikke-finansielle foretak

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 4 av 4
 1. Kommuner uten eiendomsskatt

  34 av de 356 kommunene i Norge har ikke eiendomsskatt i 2023. Her kan du se hvilke kommuner som ikke har eiendomsskatt.

 2. Kommuner med eiendomsskatt

  Det er 322 av Norges 356 kommuner som har eiendomsskatt i 2023. Her kan du se hvilke kommuner som har eiendomsskatt.

 3. Kommunenes pengebruk på grunnskolen og elevenes utfall som voksne

  Denne studien bidrar til å belyse hvordan offentlig pengebruk på grunnskoler påvirker barnas utfall som voksne og hvem som klarer seg bedre når grunnskoleutgiftene øker.

 4. Økt pengebruk på grunnskole gir gutter høyere inntekt som voksne

  Gutter som mottar relativt høye grunnskoleutgifter i oppvekstkommunen får høyere inntekt som voksne. Dette gjelder særlig for gutter med bakgrunn fra lavinntektsfamilier.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet kommunale finanser.