Kommunale finanser

Statistikk

Eiendomsskatt
Statistikken viser omfang, bruk og inntekter fra eiendomsskatten i kommunene.
Fylkeskommuneregnskap
Statistikken viser fylkeskommunenes samlede utgifter og inntekter i løpet av ett år
Kommuneregnskap
Kommuneregnskapet viser kommunenes samlede utgifter og inntekter i løpet av ett år
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap
Kyrkjelege fellesråds rekneskap skal gje oversikt over økonomien i dei kyrkjelege fellesråda.
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld
Statistikken gir informasjon om størrelsen på stats- og kommuneforvaltningens fordringer og gjeld
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
Statistikken gir informasjon om hvordan utgiftene i stats- og kommuneforvaltningen fordeles.
Offentlige foretak, regnskap
Omhandler offentlig eide ikke-finansielle foretak