Variabeldefinisjon

Sal av driftsmiddel/fast eigedom

  English
Namn Sal av driftsmiddel/fast eigedom
Definisjon Inntekt frå sal av driftsmiddel som til dømes maskinar, og inntekt frå sal av tomter, bygningar med meir.
Gyldig frå 1997-01-01
Gyldig til
Eigar 950 - Seksjon for offentlige finanser
 
Statistisk eining Verksemd
Ekstern kjelde Kultur- og kirkedepartementet
Statistikkemne 12.01.20 - Kommunale finanser
Statistikk Kyrkjelege fellesråd, rekneskapsstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar