Variabeldefinisjon

Sum utgifter

  English
Namn Sum utgifter
Definisjon Sum av utgifter til løn, innkjøp, refusjon og overføringar.
Gyldig frå 1997-01-01
Gyldig til
Eigar 950 - Seksjon for offentlige finanser
 
Statistisk eining Verksemd
Ekstern kjelde Kultur- og kirkedepartementet
Statistikkemne 12.01.20 - Kommunale finanser
Statistikk Kyrkjelege fellesråd, rekneskapsstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Løn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tenester
Refusjonar/overføringar til andre
Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tenesteyting
Tilskot og gåver
Lenka til Statistikkbanktabellar