Variabeldefinisjon

Refusjonar/overføringar til andre

  English
Namn Refusjonar/overføringar til andre
Definisjon Refusjoner til stat, trygdeetat, momsrefusjon, refusjon til kommune, fellesråd, sokn, refusjon til andre og interne overføringar.
Gyldig frå 1997-01-01
Gyldig til
Eigar 950 - Seksjon for offentlige finanser
 
Statistisk eining Verksemd
Ekstern kjelde Kultur- og kirkedepartementet
Statistikkemne 12.01.20 - Kommunale finanser
Statistikk Kyrkjelege fellesråd, rekneskapsstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar