Variabeldefinisjon

Kjøp av varer og tenester

  English
Namn Kjøp av varer og tenester
Definisjon Kjøp av materiell, utgifter til post, tele, reise, energi, forsikring,husleige, bygging, reparasjon og anna.
Gyldig frå 1997-01-01
Gyldig til
Eigar 950 - Seksjon for offentlige finanser
 
Statistisk eining Verksemd
Ekstern kjelde Kultur- og kirkedepartementet
Statistikkemne 12.01.20 - Kommunale finanser
Statistikk Kyrkjelege fellesråd, rekneskapsstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar