Variabeldefinisjon

Netto finansinntekter/utgifter

  English
Namn Netto finansinntekter/utgifter
Definisjon Sum av renteinntekter, utbytte, mottatte avdrag på utlån, minus renteutgifter og låneomkostningar, avdrag på lån, utlån og kjøp av aksjar og liknande.
Gyldig frå 1997-01-01
Gyldig til
Eigar 950 - Seksjon for offentlige finanser
 
Statistisk eining Verksemd
Ekstern kjelde Kultur- og kirkedepartementet
Statistikkemne 12.01.20 - Kommunale finanser
Statistikk Kyrkjelege fellesråd, rekneskapsstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar