Variabeldefinisjon

Resultat

  English
Namn Resultat
Definisjon Netto driftsresultat minus avsetnad/bruk av fond.
Gyldig frå 1997-01-01
Gyldig til
Eigar 950 - Seksjon for offentlige finanser
 
Statistisk eining Verksemd
Ekstern kjelde Kultur- og kirkedepartementet
Statistikkemne 12.01.20 - Kommunale finanser
Statistikk Kyrkjelege fellesråd, rekneskapsstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Netto driftsresultat
Netto avsetnad/bruk av fond,reserver
Lenka til Statistikkbanktabellar