Variabeldefinisjon

Brukarbetaling, sal- og leigeinntekter

  English
Namn Brukarbetaling, sal- og leigeinntekter
Definisjon Brukarbetaling for kyrkjelege tenester, betaling frå deltakarar, sal av varer og tenester, husleigeinntekter, utleige av lokaler, festeavgift.
Gyldig frå 1997-01-01
Gyldig til
Eigar 950 - Seksjon for offentlige finanser
 
Statistisk eining Verksemd
Ekstern kjelde Kultur- og kirkedepartementet
Statistikkemne 12.01.20 - Kommunale finanser
Statistikk Kyrkjelege fellesråd, rekneskapsstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar