Variabeldefinisjon

Andre tilskot, gåver og innsamla middel

  English
Namn Andre tilskot, gåver og innsamla middel
Definisjon Ofringar innsamla til eigen eller anna verksemd, og tilskot/gåver frå andre.
Gyldig frå 1997-01-01
Gyldig til
Eigar 950 - Seksjon for offentlige finanser
 
Statistisk eining Verksemd
Ekstern kjelde Kultur- og kirkedepartementet
Statistikkemne 12.01.20 - Kommunale finanser
Statistikk Kyrkjelege fellesråd, rekneskapsstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar