Variabeldefinisjon

Løn og sosiale utgifter

  English
Namn Løn og sosiale utgifter
Definisjon All løn, fast eller vikar, overtid og pensjon, forsikring og arbeidsgjeveravgift og godtgjersle folkevalde.
Gyldig frå 1997-01-01
Gyldig til
Eigar 950 - Seksjon for offentlige finanser
 
Statistisk eining Verksemd
Ekstern kjelde Kultur- og kirkedepartementet
Statistikkemne 12.01.20 - Kommunale finanser
Statistikk Kyrkjelege fellesråd, rekneskapsstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar