Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

10317: Formuesrekneskap for hushald, etter hovudinntektstakar sin alder. Gjennomsnitt for alle 2010 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Berekna realkapital (kr) , Berekna marknadsverdi primær bustad (kr) , Berekna marknadsverdi sekundær bustad (kr) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studenthushald er utelatne.

statistikkvariabel

Aksjesparekonto (kr)

Fra 2017 kan man via en aksjesparekonto eie børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler.