Variabeldefinisjon

Aksjer og verdipapirer - markedsverdi

  English
Navn Aksjer og verdipapirer - markedsverdi
Definisjon Estimert markedssverdi av norske aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og opsjoner, både registrert og ikke registrert i verdipapirsentralen ved utgangen av året
Gyldig fra 2010-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Før 2017 inneholdt denne variabelen skattemessig verdi av aksjer og verdipapirer. Fra og med inntektsåret 2017 har en del finansprodukter, som aksjer og aksjeandeler i verdipapirfond, fått verdsettelsesrabatt i den skattemessige vurderingen. I inntekts- og formuesstatistikken er disse produktene justert til antatt markedsverdi/omsetningsverdi.
 
Statistisk enhet Husholdning
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01.20 - Formue
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller